LỜI TỰA

Hướng Về Cõi Đời Đời

Đăng vào: 6 tháng trước

.

LỜI TỰA

Trong tương lai mỗi chúng ta sẽ đứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Vấn đề là chúng ta có sẵn sàng chưa?

Kinh Thánh khuyên chúng ta, “Bởi đó, hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn.” (2 Phi 1:10). Từ nhấn mạnh ở đây là chắc chắn.

Bạn có chắc chắn điều gì mà sau đó bạn thấy mình sai không? Điều này thật đau lòng. Với mẫu người đàn ông lí tưởng, tôi tự cho mình biết chắc đường đi nước bước hay cách thức làm một việc gì đó, nhưng rốt cuộc tôi thấy mình đã đi sai đường, đã làm sai việc nên phải làm lại, lần này phải cẩn thận làm theo chỉ dẫn. Điều này thật đáng tiếc. Tôi đã từng phí thì giờ, phí tiền bạc và tốn xăng dầu và tốn công sưc khi nghĩ rằng mình đã biết chắc, nhưng thực tế là tôi không biết hết.

Tôi không muốn mắc phải cùng lỗi lầm này đối với cõi đời đời.

Viết sách này đã tác động đến cá nhân tôi hơn bất cứ người nào khác. Bởi vì sau khi phát hành hơn một thập kỉ trước đây, tôi và đội của tôi nhận được vô số lời làm chứng về những cuộc đời được thay đổi. Khi chúng tôi trao đổi về việc hiệu đính và cập nhật cuốn sách này để tái bản, tôi biết chúng tôi phải làm gấp. Tôi có một cảm nhận rằng sứ điệp trong những trang sách này vừa cấp bách, vừa quan trọng. Là một người quản gia của tin lành, chúng ta không có sự kêu gọi nào lớn hơn là thức tỉnh nhiều người chuẩn bị cho cõi đời đời bằng ân sủng và chân lý. Tôi muốn độc giả biết chắc về cõi đời đời.

Một sự thật chắc chắn là khi chúng ta đứng hầu trước mặt Đấng Tạo Hóa của chúng ta thì lúc đó đã quá trễ để làm lại từ đầu. Tôi mong ước và cầu nguyện rằng khi bạn đọc đi đọc lại sứ điệp này, Thánh Linh sẽ dùng nó để thúc đẩy bạn bước xa hơn nữa để đạt được tiềm năng lớn lao nhất ở cõi đời đời và bạn mãi mãi được biến đổi bởi ân sủng và lòng thương xót của Ngài.

Chào thân ái

John Bevere

Tháng Năm, 2017