Hướng Về Cõi Đời Đời

Hướng Về Cõi Đời Đời

Đăng vào: 6 tháng trước

.

Bạn có thể đọc cuốn sách Hướng Về Cõi Đời Đời từ trang đầu đến trang cuốn như bất kỳ cuốn sách nào khác. Đối với những ai dùng sách này để học Kinh Thánh theo nhóm hay cá nhân, thì sách này chia làm sáu phần, mỗi phần đều có phần câu hỏi thảo luận phía sau. Phần học này nhằm giúp bạn theo học khóa học này trong sáu tuần, nhưng bạn cũng có thể thay đồi tùy nhu cầu của bạn.

Mỗi phần có các chương sau đây:

Phần 1 Chương 1-3

Phần 2 Chương 4-5

Phần 3 Chương 6-7

Phần 4 Chương 8-10

Phần 5 Chương 11-12

Phần 6 Chương 13-14

Nếu bạn đọc sách này kèm với việc học loạt bài Hướng Về Cõi Đời Đời, chúng tôi khuyên bạn xem hoặc nghe loạt bài dạy hàng tuần và trả lời các câu hỏi thảo luận phía sau mỗi phần. Sau đó mời mỗi thành viên đọc các chương sách tương ứng trước khi bạn đến lớp học. Mỗi tuần đều có bài dạy riêng.

Để minh họa cho sự dạy dỗ trong sách Hướng Về Cõi Đời Đời, John đã lồng vào câu chuyện dụ ngôn về vương quốc Affabel, được cai trị bởi một vị vua Jaylyn và có những nhân vật được nhân sách hóa và phản ánh được bản chất của cuộc sống mỗi ngày. Đây là một minh họa sống động của sứ điệp Hướng Về Cõi Đời Đời, qua những nhân vật dù là tưởng tượng như rất gần với đời thường nhằm giúp độc giả nhận ra và hiểu được những bí mật và huyền nhiệm của Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Bạn sẽ tìm thấy câu chuyện Affabel ở chương 2 và 3 và 8 của sách này. Nó được đánh dấu bởi kí hiệu mũi tên →  ở phần trang Nội Dung.

Câu chuyện này cũng đã được dựng thành vở kịch Affabel Audio Theater trong phần dạy video streaming của John Bevere mà bạn có thể tải về nghe tại trang website: Cloudlibrary.org

Chúc bạn đọc vui vẻ!