Những Lời Tri Ân

X - Gia Tăng Tiềm Năng Chúa Cho

Đăng vào: 6 tháng trước

.

 

Những Lời Tri Ân

Cuốn sách trong tay bạn là nỗ lực của một đội, vì thế tôi muốn tri ân một số đồng nghiệp đã đóng góp vào đó:

Bruce Nygren: Cảm ơn ý kiến chuyên môn của anh trong việc biên tập sách. Một lần nữa, anh biên tập cuốn sách của tôi để có trải nghiệm đọc tốt hơn mà không đánh mất chất giọng của tôi. Và cảm ơn anh vì những câu hỏi thách thức mà anh đã hỏi – kết quả là làm cho cuốn sách chính xác và mạnh mẽ hơn.

Cory Emberson, Laura Willbur và Loran Johnson: Cảm ơn các vị vì bảo đảm cho văn phạm, dấu chấm câu và phong cách của sứ điệp này giữ được sự chính xác và nhất quán. Tôi ngưỡng mộ ân tứ của quý vị.

Chris Pace: Cảm ơn vì sự khích lệ liên tục khi đọc bản thảo này khi được viết xong từng chương một. Cũng cảm ơn vì đã giúp tôi sắp xếp chương 14. Dữ liệu của anh là vô giá.

Addison Bevere: Cảm ơn vì các kỹ năng biên tập và các câu hỏi thách thức của con, làm cho sứ điệp tốt hơn và đọc chính xác hơn. Trên hết, xin cảm ơn vì con là một người trung tín và khích lệ.

Allan Nygren: Cảm ơn vì phần thiết kế bản vẽ của cuốn sách và bìa sách. Tôi ngưỡng mộ ân tứ của bạn.

Đội ngũ Messenger International Team: Mỗi người trong các bạn đã làm việc rất nhiều phía sau hậu trường để xây dựng Nước Chúa. Tôi sẽ vui mừng với các bạn vào ngày chúng ta chứng kiến Chúa Giê-su thưởng lớn cho sự phục vụ không ích kỷ của bạn.

Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Sự biết ơn lớn nhất của con là dành cho Ngài! Nếu không có sự hướng dẫn và khôn ngoan của Ngài thì không thể có sứ điệp này. Con rất cám ơn Ngài vì sự khải thị liên tục về Đức Chúa Trời và về Đấng yêu quí nhất của con Chúa Giê-su Christ. Con yêu mến Ngài vô cùng, phục vụ và cộng tác với Ngài là một vinh dự của con.