Chương 20: ĐỜI SAU

Bình An Trong Thượng Đế

Đăng vào: 6 tháng trước

.

Chương 20: ĐỜI SAU

Như đã ấn định, mỗi người chỉ chết một lần rồi bị Chúa xét xử.

HeDt 9:27

NĂM ngoái, có một chương trình truyền hình nhan đề “Đời sau”. Trong phần kết thúc, cả địa cầu dường như chỉ còn là một bãi tha ma đầy xác người. Đối với triệu triệu người, hình ảnh trên là một từng trải bối rối và là một cơn ác mộng.

Nếu triệu triệu người có thể tưởng tượng một mùa đông ảm đạm do chiến tranh hạt nhân gây ra cho tương lai họ sẽ là như thế, thì sự kiện sẽ càng khủng khiếp hơn biết bao nếu họ biết được rằng đến cuối cùng, “đời sau” thật sự dành cho những người chối bỏ Chúa Cứu Thế không phải chỉ là một cảnh đen tối như thế, mà còn là một sự đoán phạt tệ hại hơn nhiều, là một hỏa ngục đời đời, đem các hình ảnh trên TV kia so với cảnh ấy thì chỉ như một cuộc dạo chơi mà thôi.

Tuy nhiên, dẫu tình hình có đen tối đến đâu thì tương lai của bạn cũng không do tình hình thế giới quyết định. Tương lai bạn lệ thuộc vào sự kiện đã xảy ra trên thập tự giá từ hai ngàn năm rồi, và vào việc bạn có bằng lòng tin nhận hay chối bỏ Chúa Bình an.

Khi cập nhật hóa quyển sách này, chúng tôi khẩn nguyện với Chúa, để bạn không trì hoãn thêm một giây phút nào nữa trên con đường đi tìm cứu cánh cho cuộc đời. Thì giờ vốn ngắn ngủi hơn là khi quyển sách này mới được viết ra. Rất ít người trong chúng ta biết chắc khi nào cái chết sẽ đến với mình. Vậy, ngay hôm nay bạn hãy hòa thuận lại với Thượng Đế để được Sự Bình An Trong Ngài.

Kính lạy Thượng Đế,

Con là một tội nhân; con rất hối tiếc về các tội lỗi của con; con xin ăn năn; con bằng lòng xây khỏi các tội lỗi mình.

Con xin tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa; con xin tuyên xưng Ngài là Chúa; con muốn theo Ngài, phục vụ Ngài và người khác trong mối thông công với Hội thánh Ngài.

Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A men.