PHỤ LỤC B: CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH

Gần Gũi Chúa

Đăng vào: 2 tháng trước

.

PHỤ LỤC B

CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ĐẦY DẪY THÁNH LINH

Tiếp nhận sự đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng dễ dàng như tiếp nhận Chúa Giê-su là Chúa và Cứu Chúa của bạn. Một số người gặp khó khăn, trở nên nản lòng, và thường hay không thể nhận được là do không nhận được những chỉ dẫn cơ bản của Kinh Thánh trước khi cầu xin. Tôi đã học được rằng tốt nhất là luôn cho những người tìm kiếm thấy những gì Đức Chúa Trời phán trước khi cầu nguyện, vì điều này phát triển đức tin của họ để tiếp nhận. Vì vậy, trước khi tôi hướng dẫn bạn trong một lời cầu nguyện để nhận được, hãy cho phép tôi hướng dẫn trước. (Lưu ý: Điều quan trọng là bạn đã làm xong Chương 11 trước khi tiếp tục.)

Trước hết, bạn phải đã tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-su làm Chúa và Đấng Cứu Rỗi của riêng bạn (xem Giăng 14:17).

Không cho phép sự bất tuân cứ lặp lại trong đời sống của bạn. Chúng ta được dạy rằng Đức Chúa Trời ban Thánh Linh của Ngài “cho những ai vâng lời Ngài” (Công vụ 5:32). Tôi đã học được từ kinh nghiệm rằng điều này đặc biệt bao gồm lĩnh vực không tha thứ. Trong các buổi nhóm của chúng tôi, tôi đã nhiều lần chứng kiến hàng trăm người nhận được Đức Thánh Linh và ngay lập tức nói tiếng lạ, nhưng khoảng một hoặc hai người trong số hàng trăm người đứng đó và tỏ vẻ hoang mang. Trong hầu hết mọi trường hợp, khi đi đến vài chục người đó, tôi thấy Chúa dẫn dắt tôi đối phó với sự vấp phạm đã được che giấu. Một khi những người tìm kiếm tha thứ thì họ liền nhận lãnh và nói tiếng lạ. Vì vậy, trước khi chúng ta đi xa hơn, hãy cùng nhau cầu nguyện.

Lạy Cha, con xin Ngài dò xét con và chỉ cho con xem trong lòng con có điều gì bất tuân không. Xin vui lòng chỉ cho con nếu có bất kỳ người nào mà con đã từ chối không tha thứ. Con có ý định vâng lời và tha thứ bất kể điều gì Ngài mặc khải cho con. Con cầu xin điều này nhân danh Chúa Giê-su và cảm ơn Ngài rất nhiều.

Để nhận được Thánh Linh, tất cả những gì bạn phải làm là cầu xin! Chúa Giê-su chỉ nói đơn giản: “Trong các con, có người nào làm cha mà con mình xin cá lại cho rắn, xin trứng lại cho bò cạp không? Vậy, nếu các con là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt, huống gì Cha trên trời lại không ban Thánh Linh cho những người cầu xin Ngài sao?” (Lu 11:11-13). Ngài chỉ đơn giản nói rằng nếu con cái chúng ta xin chúng ta thứ gì đó mà chúng ta muốn cho chúng, thì chúng ta sẽ không cho chúng thứ gì xấu xa và khác lạ. Cũng vậy, nếu bạn cầu xin Cha ban Thánh Linh của Ngài, thì Ngài sẽ không ban cho bạn ác thần. Tất cả những gì bạn phải làm là cầu xin Chúa Cha nhân danh Chúa Giê-su, và bạn sẽ nhận được Thánh Linh của Ngài.

Bạn phải cầu xin với đức tin. Tân Ước cho chúng ta biết không thể nhận được từ Đức Chúa Trời nếu không có đức tin. Gia-cơ 1:6-7 nói: “Nhưng người ấy hãy lấy đức tin mà cầu xin, không chút nghi ngờ vì người nghi ngờ giống như sóng biển bị gió đưa đẩy, dập dồi. Người như thế đừng mong nhận lãnh điều gì từ nơi Chúa.” Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân vào lúc này, “Khi nào tôi sẽ nhận được? Đó sẽ là khi tôi nói tiếng lạ, hay đó sẽ là lúc tôi cầu xin?” Câu trả lời của bạn nên là— lúc bạn cầu xin! Vì trong Nước Trời, chúng ta tin thì lãnh nhận. Những người không có đức tin nói: “Hãy chỉ cho tôi thì tôi sẽ tin” nhưng Chúa Giê-su phán: “Ta nói cùng các ngươi, bất cứ điều gì các ngươi xin khi cầu nguyện, hãy tin rằng các ngươi đã nhận được,

thì các ngươi sẽ được điều đó” (Mác 11: 24). Lưu ý rằng bạn tin trước, rồi bạn sẽ có được điều mình cầu xin.

Công Vụ 2:4 nói, “Và ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo sự ban cho của Thánh Linh.” Để ý họ nói tiếng lạ; không phải Đức Thánh Linh nói tiếng lạ. Họ phải làm điều đó, như Thánh Linh đã ban cho họ những lời nói. Vì vậy, có sự đầu phục ở đây! Tôi có thể ở trong một dòng sông chảy xiết, nhưng nếu tôi không nhấc chân lên và nhường chỗ cho dòng sông, tôi sẽ không trôi theo nó. Vì vậy, có ba lĩnh vực chúng ta phải nhượng bộ: Thứ nhất, môi miệng của chúng ta. Nếu tôi không mấp máy môi, thì từ ngữ, dù là tiếng Anh, tiếng nước ngoài hay tiếng thiên sứ, đều không thể phát ra. Thứ hai, lưỡi của chúng ta. Nếu tôi không di chuyển lưỡi của mình, tôi không thể nói được. Thứ ba, dây thanh quản của chúng ta. Nếu tôi không nhường dây thanh âm của mình cho phổi, thì tôi không thể nói được.

Tại thời điểm này, bạn có thể nghĩ rằng tôi đang mỉa mai, nhưng tôi không có ý đó. Sau nhiều năm chứng kiến mọi người tranh chiến, tôi đã học được rằng trong tiềm thức, nhiều người nghĩ rằng Đức Thánh Linh sẽ nắm lấy môi lưỡi và dây thanh quản của họ và khiến họ nói ra. Không, chúng ta nói hoặc nhượng bộ, khi Ngài ban cho lời để nói.

Chúa Giê-su nói: “‘Ai tin Ta, như lời Kinh thánh đã chép, từ lòng người sẽ tuôn ra những sông nước sống.’ Nhưng Ngài phán điều này liên quan đến Thánh Linh, Đấng mà những ai tin vào Ngài sẽ nhận được; vì Đức Thánh Linh chưa được ban xuống, vì Chúa Giê-su chưa được vinh hiển” (Giăng 7:38-39). Khi bạn cầu xin Đức Thánh Linh, bạn có thể có một âm tiết phát ra hoặc lóe lên trong đầu. Nếu bạn nói bằng đức tin, nó sẽ giống như bạn mở một con đập, và ngôn ngữ sẽ tuôn ra. Tôi thích xem nó như một cuộn chỉ trong ruột của bạn và đầu hoặc phần đầu của sợi chỉ được nhìn thoáng qua lưỡi của bạn, nhưng khi bạn bắt đầu kéo (nói), phần còn lại của sợi chỉ sẽ lộ ra. Một số nghĩ rằng họ sẽ nhận toàn bộ ngôn ngữ trong đầu rồi họ sẽ nói. Không, chúng ta phải nói bằng đức tin.

Tôi nhớ khi vợ tôi cầu nguyện để nhận được Đức Thánh Linh, cô ấy đã không nói tiếng lạ trong một thời gian, sau đó cô ấy và một vài người bạn đang cầu nguyện vài tuần sau đó và cô ấy bắt đầu nói tiếng lạ. Sau đó, cô ấy nói, “Em đã thấy âm tiết đó chạy qua đầu em trong vài tuần qua khi cầu nguyện, nhưng em không đầu phục cho đến tối nay.” Tôi tin rằng đây là trường hợp của rất nhiều người—họ cầu xin, nhận lãnh, nhưng không đầu phục Chúa.

Kinh Thánh nói: “Tâm linh của các tiên tri [người phát ngôn] phục tùng các tiên tri” (1 Cô 14:32). Điều này chỉ đơn giản cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người nói, và rằng Đức Thánh Linh sẽ không ép buộc chính Ngài trên chúng ta. Tôi nhớ lại cái ngày sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh, tôi không biết nói nữa. Tôi đến gặp một anh khác tại phòng tập và hỏi: “Làm thế nào tôi có thể tập lại được?” Anh ấy nói, “John, cứ làm đi!” Tôi chạy ra ngoài và bắt đầu nói tiếng lạ một lần nữa trong khi chạy. Tôi đã quá vui mừng. Chúng ta phải nhớ rằng Thánh Linh luôn sẵn sàng hoạt động; chúng ta là những người phải nhượng bộ. Nó giống như một đài phun nước. Nước luôn ở đó; tất cả những gì bạn phải làm là vặn núm và nước chảy ra. Vì vậy, hãy thường xuyên cầu nguyện bằng tiếng lạ!

Bây giờ bạn đã nhận được những hướng dẫn cơ bản từ Kinh Thánh, nếu bạn tin rằng mình sẽ nhận được thì chúng ta có thể cùng nhau cầu nguyện. Một điều cuối cùng: bạn không thể nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cùng một lúc. Mặc dù vậy, bạn không thể nói tiếng Anh và tiếng lạ cùng một lúc. Vì vậy, hãy nhớ, chỉ cần tin tưởng và nhường nhịn! Hãy cầu nguyện nào:

Lạy Cha, nhân danh Chúa Giê-su, con đến với Cha như con của Cha. Ngài nói nếu con xin Ngài Thánh Linh, Ngài sẽ ban Thánh Linh Ngài cho con. Bây giờ con vui mừng cầu xin trong đức tin; xin hãy tha tội con và đổ đầy con ngay lúc này bằng Thánh Linh của Ngài. Con nhận được tất cả những gì Ngài ban cho con kể cả khả năng nói tiếng lạ. Vì vậy, bây giờ bởi đức tin, con sẽ nói tiếng lạ! A-men!