CẤU TRÚC CỦA SÁCH

Nghệ Thuật Sống Quân Bình

Đăng vào: 6 tháng trước

.

CẤU TRÚC CỦA SÁCH

Sách được chia làm chín chương. Chương thứ nhất chỉ đơn giản là lời làm chứng của tôi. Khi thuyết trình, tôi nhận thấy rằng nếu lúc đầu thính giả được nghe qua câu chuyện đời tôi thì những phần còn lại sẽ rõ ràng và dễ hiểu hơn. Người ta thường đưa ra những nhận xét như: “Nếu anh làm được như thế thì chắn chắn rằng tôi cũng có thể giải quyết được vấn đề của mình.” Bạn sẽ sớm nhận thấy rằng tôi được phước một cách lạ lùng qua một chuỗi những sự kiện mà người tạ gọi là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng tôi xem chúng là những ơn phước đến từ Đấng Tạo hóa Thiên thượng, cũng là Đấng cai trị hoàn vũ. Như cha tôi thường nói về mình: “Cha không biết rõ tại sao mình được chọn để nhận lãnh quá nhiều ơn phước như vậy, nhưng sự thật là thế.” Dù tôi e rằng lời chứng về ơn phước dư dật như thế có thể bị xem là kiêu căng ngạo mạn nhưng đó thật là những gì Đức Chúa Trời đã thực hiện trên đời sống tôi. Hy vọng rằng khi đọc lời chứng này, bạn có thể biết ít nhiều về tôi, vợ tôi và gia đình tôi, về những thành quả mà tôi đạt được tại Intel và trong Hội Thánh và về những gì mà Đức Chúa Trời đã hành động trên mỗi lĩnh vực của đời sống tôi.

Chương 2 đến chương 8 trình bày bảy nguyên tắc cụ thể để trở thành người điều phối một cách hài hòa những thứ tự ưu tiên trong đời sống. Mỗi nguyên tắc được minh họa bằng những ví dụ rút ra từ cuộc đời tôi. Cuối mỗi chương đều có một số câu hỏi nhằm giúp bạn áp dụng tài liệu này cho đời sống cá nhân hoặc cho nhóm nhỏ.

Trong lời kết đặc biệt của sách, Linda trình bày quan điểm của cô về việc chung sống với một người điêu luyện trong việc điều phối hài hòa nhiều trọng trách. Bất cứ khi nào tôi thuyết trình, thính giả luôn cảm thấy như đã quen biết vợ tôi từ trước bất kể cô ấy có mặt ở đó hay không. Nhiều người đã hỏi về quan điểm của cô; thậm chí có người còn nói: “Bây giờ đến lúc chúng tôi muốn nghe Linda lên tiếng !” Để đáp lại yêu cầu đó, phần cuối của sách sẽ nêu lên một số quan điểm độc đáo của Linda trong những chủ đề như: làm người bạn đời giúp đỡ, thế nào là quân bình, những thách thức của việc điều phối hài hòa mọi công tác, và cách cô đã đương đầu với chúng.