CÂU HỎI

Nghệ Thuật Sống Quân Bình

Đăng vào: 6 tháng trước

.

CÂU HỎI

Cuối mỗi chương đều có vài câu hỏi để sử dụng cho mục đích cá nhân khi bạn suy gẫm về hoàn cảnh của mình và áp dụng tài liệu này vào đời sống và hoàn cảnh hiện tại của mình. Bạn cũng có thể dùng chúng làm đề tài thảo luận trong lớp học hoặc nhóm nhỏ. Một số người đã dùng phần câu hỏi này làm tài liệu học chính thức và dùng quyển sách làm sách hướng dẫn. Hầu hết những câu hỏi này được rút ra từ những câu hỏi mà tôi nhận được trong các buổi thuyết trình của mình trong những năm qua. Ở cuối mỗi chương chỉ có câu hỏi, còn câu trả lời – là những gì được rút ra từ đời sống cá nhân của tôi – nằm trong phần phụ lục.

Nhiều câu hỏi trong số này mang tính riêng tư và không có đáp án đúng sai rạch ròi. Mục đích của những câu hỏi này là thúc đẩy sự suy nghĩ, thảo luận và hành động, cũng như giúp bạn đưa ra một đáp án thật cụ thể và chính xác. Tôi khuyến khích bạn hãy trả lời những câu hỏi này và chia sẻ suy nghĩ của mình với người bạn đời, bạn thân hoặc với cố vấn của bạn, rồi sau đó hãy bắt đầu điều phối hài hòa những thứ tự ưu tiên trong đời sống mình.

***

Là Cơ đốc nhân đã được tái sanh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đức tin của tôi nơi Chúa Giê-xu đặt nền tảng cho việc xác định tôi là ai, tôi đại diện cho cái gì, tôi ao ước đạt được những gì và tôi khao khát trở thành người thế nào. Đức tin là nhân tố không thể tách rời của nhân cách và những kinh nghiệm trong cuộc đời của tôi. Tôi viết từ quan điểm Cơ đốc và không hề bào chữa cho niềm tin của mình. Khi bắt đầu viết quyển sách này, tôi nghĩ rằng quyển sách sẽ thu hút được nhiều độc giả hơn nếu nó được viết từ một quan điểm trung lập hơn. Tôi đã không làm được điều đó. Tôi không thể nào viết một quyển sách trình bày quan điểm sâu sắc về gia đình và bản thân mình mà không đặt đức tin của mình làm trọng tâm và cốt lõi.

Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng nhiều người không có cùng niềm tin với tôi cũng sẽ đọc quyển sách này. Nếu bạn nằm trong số đó, tôi tin rằng quyển sách này vẫn hữu dụng cho đời sống bạn. Đặc biệt, chương 4 đến chương 6 có thể được áp dụng toàn bộ mà không có gì phải do dự, bất kể niềm tin tôn giáo của bạn. Có thể bạn sẽ thấy các chương 1, 2, 3, 7 và 8 có phần khô khan. Dù không xin lỗi về việc thể hiện mình là ai trong những chương sách này, tôi thật sự mong rằng bạn sẽ thấy chúng hữu ích khi bạn tiến bước trên đường đời và cố gắng trở nên người sống quân bình – biết điều phối hài hòa mọi khía cạnh của đời sống. Dĩ nhiên là tôi sẽ vui mừng hơn hết nếu bạn quyết định tin cậy và phục vụ Đấng Cứu thế đã từ kẻ chết sống lại – Chúa Giê-xu.