PHỤ LỤC: Ơn Cứu Rỗi, Dành Cho Mọi Người

Chúa ơi, Ngài Ở Đâu ?!

Đăng vào: 6 tháng trước

.

PHỤ LỤC

Ơn Cứu Rỗi, Dành Cho Mọi Người

Vì nếu miệng ngươi xưng nhận Đức Giê-su là Chúa và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu; Vì tin trong lòng thì được sự công chính, và xưng nhận nơi miệng thì được sự cứu rỗi.

– Rô-ma 10:9-10

Đức Chúa Trời muốn bạn kinh nghiệm một đời sống đầy trọn. Ngài thiết tha với bạn và với kế hoạch Ngài dành cho đời sống bạn. Nhưng chỉ có một cách để bắt đầu hành trình đi đến định mệnh của bạn : tiếp nhận sự cứu rỗi qua Con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-su.

Qua sự chết và sống lại của Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời đã mở đường cho bạn bước vào vương quốc của Ngài với tư cách con trai, con gái yêu dấu của Ngài. Sự hy sinh của Chúa Giê-su trên thập tự giá giúp bạn nhận sự sống đời đời và sự sống dư dật cách miễn phí. Sự cứu rỗi là món quà của Đức Chúa Trời dành cho bạn; bạn không thể làm bất cứ điều gì để kiếm được hay xứng đáng được.

Để nhận món quà quý giá này, trước tiên hãy nhận biết tội lỗi của bạn – sống độc lập khỏi Đấng Tạo Hoá, vì đây là căn nguyên của mọi tội lỗi mà bạn đã phạm. Sự ăn năn là một phần quan trọng để nhận sự cứu rỗi. Phi-e-rơ đã nói rõ điều này vào cái ngày mà năm ngàn người được cứu trong sách Công vụ: “Vậy anh em hãy ăn năn, quay về Đức Chúa Trời, ngõ hầu tội lỗi của anh em được tẩy sạch, để thời kỳ tươi mới được đến từ Chúa” (Công Vụ 3:19). Kinh Thánh tuyên bố mỗi chúng ta sinh ra là làm nô lệ cho tội lỗi. Sự nô lệ này có căn nguyên trong tội của A-đam, người bắt đầu khuôn mẫu của sự chủ ý bất tuân. Sự ăn năn là chọn lựa tránh xa việc làm theo ý riêng và ma quỷ, cha của sự nói dối, và quay sang vâng lời người Chủ Mới của bạn là Chúa Giê-su – Đấng đã phó mạng sống của Ngài vì bạn.

Bạn phải để cho Chúa Giê-su quyền làm Chúa trên đời sống bạn. Để Chúa Giê-su làm “Chúa” có nghĩa bạn để Ngài sở hữu con người bạn (linh, hồn, xác)- mọi thứ trong con người bạn và mọi thứ bạn có. Thẩm quyền của Ngài trên đời sống bạn trở nên tuyệt đối. Lúc bạn làm điều này, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu bạn khỏi sự tối tăm và đưa bạn vào ánh sáng và vinh quang của vương quốc của Ngài. Bạn đi từ sự chết qua sự sống – bạn trở thành con của Ngài!

Nếu bạn muốn nhận sự cứu rỗi qua Chúa Giê-su, hãy cầu nguyện những lời này:

Lạy Chúa trên trời, con nhận biết con là một tội nhân và thiếu hụt tiêu chuẩn công bình của Ngài. Con đáng bị phán xét đời đời vì tội lỗi của mình. Cảm ơn Ngài đã không bỏ con trong tình trạng này, vì con tin Ngài đã sai Chúa Giê-su Christ, Con độc sinh của Ngài, Đấng được sinh bởi nữ đồng trinh Mari, chết cho con và mang sự phán xét của con lên cây thập tự. Con tin Ngài được sống lại vào ngày thứ ba và hiện ngồi bên phải của Cha Ngài với tư cách là Chúa và Đấng Cứu Thế của con. Từ hôm nay trở đi, con ăn năn vì con đã sống tách biệt khỏi Ngài, và con dâng toàn bộ đời sống con cho Chúa Giê-su làm Chúa.

Chúa Giê-su ơi, con xưng nhận Ngài là Chúa, Đấng cứu chuộc con. Xin hãy bước vào đời sống con qua Thánh Linh của Ngài và thay đổi con thành con cái của Đức Chúa Trời. Con khước từ những điều thuộc về sự tối tăm mà con từng nắm giữ, và từ hôm nay trở đi con sẽ không còn sống cho bản thân mình nữa. Nhưng bởi ân điển của Ngài, con sẽ sống cho Ngài, Đấng đã phó chính Ngài cho con để con được sống mãi mãi.

Cảm ơn Chúa, bây giờ cuộc đời con hoàn toàn ở trong tay Ngài và theo như Lời Ngài, con sẽ không bao giờ bị xấu hổ, trong Danh Giê-su. Amen.

Chào mừng bạn đến với gia đình của Chúa! Tôi khích lệ bạn hãy chia sẻ tin tức phấn khởi của mình cho một tín hữu tin lành khác. Việc đi nhóm một hội thánh địa phương tin vào Kinh Thánh và kết nối với những tín hữu có thể khích lệ bạn trong đức tin là điều quan trọng. Hãy liên lạc với chức vụ của chúng tôi để giúp bạn tìm một hội thánh trong khu vực của bạn.

Bạn vừa mới bắt đầu một cuộc hành trình phi thường nhất. Nguyện bạn được tăng trưởng trong sự khải thị, ân sủng và tình thiết hữu với Chúa mỗi ngày!