Chú Giải

Nguyên Tắc Của Cải

Đăng vào: 6 tháng trước

.

 

Chú Giải

  • Randy Alcorn, Theo Anh Sáng Của Cõi Đời Đời (Colorado Springs, Colo.: Waterbook, 1999).
  • John Bunyan như được Bruce Wilkinson trích trong sách chú thích hội thảo “Trải Qua Phần Thưởng Đời Đời; Trải Qua Chức Vụ Thánh Kinh”.
  • W. Rozer: “Sự biến đổi của cải,” Ra Đời Sau Nửa Đêm (Harrisburg, Penn.: Nhà Xuất Bản Cơ Đốc, 1959), 107.
  • Nếu bạn muốn một trong những thiệp này, hãy gửi một phong bì ghi địa chỉ dán tem đến chức vụ Eternal Perspective, 2229 East Burnside #23, Gresham, OR 97030.
  • S. Lewis, Trọng Lượng Vinh Hiển (New York: Macmillan,1949), 3-4
  • Barna Research Update, ngày 05/05/2001; www.barna.org.
  • Randy Alcorn: “Mười Chín Câu Hỏi Trước Khi Bạn Dâng Hiến cho Bất Cứ Chức Vụ Nào,” Chức Vụ Eternal Perspective, www.epm.org/givquest.html.
  • Để chọn lựa sách nghiên cứu Thánh Kinh, hãy liên hệ Chức Vụ Tài Chính Crown tại www.crown.org, 770-534-1000.
  • Charles Dickens, Bài Hát Giáng Sinh (Philadelphia, Penn.: Công ty John C. Winston, 1939), 128. Ibid, 131.