Chương 9: Lời Hứa Mỗi Ngày Cho Cuộc Đời Bạn

Tốt Hơn Là Bạn Nghĩ

Đăng vào: 4 tháng trước

.

Chương 9: Lời Hứa Mỗi Ngày Cho Cuộc Đời Bạn

Kinh Thánh bao gồm hàng ngàn lời hứa đầy quyền năng có thể biến đổi cuộc đời của bạn. Đây chỉ là những câu Kinh Thánh theo chủ đề. Hãy đọc những lời hứa này kèm với CD có tựa Đổi Mới Tâm Trí và thay đổi những ý tưởng của bạn hợp với lời hứa của Chúa dành cho bạn!

Tôi có thể chiến thắng cơn nghiện

Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” (Gi 8:31-32)

Tôi có thể tự do khỏi các đồn lũy

Vì vũ khí chiến đấu của chúng tôi không phải là loại vũ khí xác thịt nhưng là quyền năng Đức Chúa Trời để phá hủy các thành lũy, đánh đổ các lý luận, và mọi sự kiêu căng nghịch với sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, chúng tôi cũng bắt mọi tư tưởng phải vâng phục Chúa Cứu Thế. (2 Cô-rinh-tô 10:4-5)

Tôi có thể chiến thắng cám dỗ

Chẳng có cơn cám dỗ nào đã chinh phục anh chị em mà vượt quá sức loài người. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài sẽ không để anh chị em bị Điểm neo cám dỗ quá sức mình, nhưng trong khi bị cám dỗ sẽ mở lối thoát để anh chị em có thể chịu đựng được. (1 Cô-rinh-tô 10:13)

Tôi có thể chiến thắng tội lỗi

Tôi muốn nói rằng: Nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng xác thịt. (Galati 5:16)

Đời sống tội lỗi sẽ bị tiêu diệt

Và bấy giờ anh chị em đã nhận được thành quả gì? Thành quả mà hiện nay anh chị em hổ thẹn. Vì cuối cùng cua những điều đó là sự chết. (Rô ma 6:21)! “ Nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ. Dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi; tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết. (Gia-cơ 1:14-15)

Dù tội lỗi của tôi như thế nào Chúa cũng tha thứ được

CHÚA phán: “Bây giờ, chúng ta hãy đến, tranh lu-ận với nhau: Dù tội lỗi ngươi đỏ như vải điều sẽ trở nên trắng như tuyết. Dù đỏ như màu đỏ thẵm, sẽ trắng như lông chiên. (Ê-sai 1:18). “ Ta sẽ thương xót các sự bất chính của họ và không còn nhớ đến Điểm neo tội lỗi họ nữa.” (Hê-bơ-rơ 8:12). Nhưng Ngài đã nắm giữ linh hồn tôi khỏi sa xuống hố hủy diệt. Vì Ngài đã ném bỏ mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài. (Ê-sai 38:17)

Tình yêu của Chúa không bao giờ tàn phai đối với tôi

Ngài nhớ đến sự thấp hèn của chúng tôi; vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài giải cứu chúng tôi khỏi ác kẻ thù; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Ngài ban thực phẩm cho mọi sinh vật; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời trên trời; Vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. Phải mạnh mẽ can đảm lên. Đừng sợ hãi kinh khiếp trước mặt các dân đó vì CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em cùng đi với anh chị em; Ngài không bao giờ xa lìa hay rời bỏ anh chị em đâu.” (Phục truyền 31:6)

Tôi có sự bình an

“Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi.” (Giăng 16:33) “Ta để lại sự bình an cho các Điểm neo con. Sự bình an Ta ban cho các con không phải như của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.” (Giăng 14:27)

Tôi không sợ hãi

Vì Thánh Linh Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không làm cho chúng ta nhút nhát, nhưng trái lại, Thánh Linh Ngài khiến chúng ta nên mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ. (2 Ti-mô-thê 1:7) “Hãy bảo những người có lòng lo sợ: “Hãy vững lòng, đừng sợ! Kìa, Đức Chúa Trời các ngươi sẽ đến với sự báo thù, Đức Chúa Trời báo trả. Ngài sẽ đến và cứu rỗi các ngươi.” (Ê-sai 35:4)

Tôi không sợ tai họa

Nhưng ai nghe ta sẽ sống an toàn và an tâm không sợ tai họa. (Châm ngôn 1:33)

Tôi can đảm

Vì có niềm hy vọng đó, chúng tôi rất mạnh dạn. (2 Cô 3:12). “ Dù không người đuổi, kẻ ác cắm đầu chạy, còn người ngay như sư tử can trường. (Châm ngôn 28:1-BDY) Điểm neo

Tôi được tha tội

Nếu chúng ta xưng tội lỗi mình thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. (1 Giăng 1:9)

Tôi có hy vọng và tương lai

CHÚA phán: “Vì chính Ta biết rõ chương trình Ta hoạch định cho các ngươi. Ta có chương trình bình an thịnh vượng cho các ngươi, chứ không phải tai họa. Ta sẽ ban cho các ngươi một tương lai đầy hy vọng. (Giê 29:11)

Chúa có một kế hoạch cho đời sống tôi

Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. (Êph 2:10)

Chúa nghe và đáp lời cầu nguyện tôi

Bất cứ điều gì các con nhân anh Ta cầu xin, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh trong Con. Bất cứ Điểm neo điều gì các con nhân danh Ta cầu xin, thì chính Ta sẽ làm cho. (Giăng 14:13-14)

Tôi được thịnh vượng

Và Đức Chúa Trời của tôi sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho anh chị em theo như sự giàu có vinh quang của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-su. (Phi 4:19) Hãy cho, thì các con sẽ được ban cho. Người ta sẽ đong đấu đầy, nén chặt, lắc xuống, thêm cho đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con; vì các con đong cho người ta theo mức nào, thì sẽ được đong lại theo mưc ấy.” (Luca 6:38)

Tôi thành công

Hãy giao phó công việc mình cho CHÚA thì kế hoạch con sẽ thành tựu. (Châm ngôn 16:3) “Hãy vui mừng trong CHÚA, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn.” (Thi thiên 37:4)

Tôi có niềm vui

Nhưng trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, lương thiện, trung tín, nhu mì, tiết độ, không có luật nào ngăn cấm các điều đó. (Ga 5:22-23) Điểm neo

Tôi đẹp

Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm. (Thi 139:14)

Tôi tự tin

“Vì CHÚA sẽ là sự tin cậy của con; Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.” (Châm 3:26). “ Đừng sợ vì Ta ở cùng ngươi. Chớ kinh hoàng vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ thêm sức cho ngươi, giúp đỡ ngươi. Ta sẽ gìn giữ ngươi bằng tay phải công chính của Ta. (Ê-sai 41:10)

Tôi được bảo vệ

“CHÚA bảo vệ ngươi khỏi mọi tai họa; Ngài sẽ bảo vệ sinh mạng ngươi. (Thi thiên 121:7) “

Tôi có thể tin cậy Chúa

Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. (Rô ma 8:28) Điểm neo

Tôi được chữa lành

Thật, chính người đã mang những bệnh tật của chúng ta và gánh những đau khổ của chúng ta. Nhưng chúng ta lại tưởng Người bị Đức Chúa Trời đánh, phạt và bị khổ sở. Chính người bị đâm vì sự vi phạm của chúng ta, Bị chà đạp vì sự gian ác của chúng ta. Hình phạt người chịu để chúng ta được bình an, vết thương người mang để chúng ta được chữa lành. (Ê-sai 53:4-5)

Tôi không cô đơn

Hãy mạnh dạn và can đảm lên. Đừng sợ hãi, đừng nản lòng, vì CHÚA, Đức Chúa Trời con sẽ ở với con trong mọi nơi con đi.” (Giô-suê 1:9) “Ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con!” (Hê 13:5)

Tuổi xuân tôi được phục hồi

Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon; Tu-ổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim phượng hoàng. (Thi thiên 103:5)

Tôi có năng lực

Ngài ban năng lực cho người kiệt lực; Ngài thêm sức cho kẻ thiếu sức. Ngay cả người trẻ tuổi cũng sẽ kiệt lực và mệt mỏi; Các thanh niên sẽ vấp và ngã quỵ. Nhưng ai trông cậy nơi CHÚA sẽ được phục hồi sức mới, cất cánh bay cao như chim phượng hoàng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không kiệt sức. (Ê-sai 40:29-31)

Quá khứ của tôi không kiểm soát tương lai của tôi

Ai ở trong Chúa Cứu Thế là con người mới: cuộc đời cũ đã qua, nhường chỗ cho đời sống hoàn toàn đổi mới. (2 Cô 5:17-BDY)

Tôi gặt những gì tôi gieo

Đừng để bị lừa dối. Đức Chúa Trời không chịu kh-inh thường đâu. Vì ai gieo điều gì thì sẽ gặt điều ấy. (Galati 6:7)

Tôi được yêu

“Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa Cứu Thế đã chết thay cho chúng ta.” (Rô ma 5:8) Điểm neo

Chúa tốt lành

“Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; vì tình yêu thương của Ngài tồn tại đời đời. (Thi thiên 136:1)

Chúa thành tín với tôi

Thật ra, CHÚA chờ đợi để ban ơn cho các ngươi. Thật vậy, Ngài sẽ đứng lên để tỏ lòng thương xót các ngươi. Vì CHÚA là Đức Chúa Trời công bình. Phước cho người nào trông đợi Ngài. (Ê-sai 30:18)

Chúa là đủ rồi

Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.” (2 Cô 12:9)

Tôi có thể làm được

Đức Giê-su bảo: “Sao ông lại nói ‘nếu được?’ Ai tin thì mọi việc đều được cả.” (Mác 9:23). Đức Giê-su nhìn các môn đệ phán: “Với người, việc này không ai làm nổi, nhưng với Đức Chúa Trời mọi việc đều được cả.” (Ma-thi-ơ 19:26)

Tôi không phải tu thân để được Chúa yêu

Vì chúng tôi tin chắc rằng không có sự chết, sự sống, các thiên sứ, các giới quyền lực, việc bây giờ, việc tương lai,các năng lực, bề cao, bề sâu, hay tạo vật nào khác có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. (Rô 8:38-39). “ Thật vậy, nhờ ân sủng, bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi, đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình.” (Ê ph 2:8-9)

Tôi có sự đắc thắng

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. (1 Cô 15:57). “Vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta. (1 Giăng 5:4)

Tôi có sự yên ủi và cố vấn trong Thánh Linh

Nhưng khi Đấng Phù Hộ đến, tức là Thánh Linh mà Cha nhân danh Ta phái đến, Ngài sẽ dạy dỗ mọi điều và nhắc lại cho các con nhớ tất cả những gì Ta đã truyền dạy các con. (Gi 14:26)

Tôi được bước vào ân sủng của Chúa

Cũng nhờ Ngài chúng ta được vào trong ân sủng này, là ân sủng mà chúng ta hiện đang đứng vững và hân hoan về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. (Rô 5:2)

Chúa biết hoàn cảnh của tôi

Vậy, đừng bắt chước họ, vì Cha biết các con cần gì trước khi các con cầu xin. (Mat 6:8)

Tôi sẽ sống thọ

Vì nhờ ta các ngày của con sẽ được nhiều thêm, các năm của đời con sẽ được gia tăng. (Châm 9:11)

 

—- Hết —-