Nguyên Tắc Của Cải

Chú Giải

trước
tiếp

  • Randy Alcorn, Theo Anh Sáng Của Cõi Đời Đời (Colorado Springs, Colo.: Waterbook, 1999).
  • John Bunyan như được Bruce Wilkinson trích trong sách chú thích hội thảo “Trải Qua Phần Thưởng Đời Đời; Trải Qua Chức Vụ Thánh Kinh”.
  • Rozer: “Sự biến đổi của cải,” Ra Đời Sau Nửa Đêm (Harrisburg, Penn.: Nhà Xuất Bản Cơ Đốc, 1959), 107.
  • Nếu bạn muốn một trong những thiệp này, hãy gửi một phong bì ghi địa chỉ dán tem đến chức vụ Eternal Perspective, 2229 East Burnside #23, Gresham, OR 97030.
  • Lewis, Trọng Lượng Vinh Hiển (New York: Macmillan,1949), 3-4
  • Barna Research Update, ngày 05/05/2001; barna.org.
  • Randy Alcorn: “Mười Chín Câu Hỏi Trước Khi Bạn Dâng Hiến cho Bất Cứ Chức Vụ Nào,” Chức Vụ Eternal Perspective, epm.org/givquest.html.
  • Để chọn lựa sách nghiên cứu Thánh Kinh, hãy liên hệ Chức Vụ Tài Chính Crown tại crown.org, 770-534-1000.
  • Charles Dickens, Bài Hát Giáng Sinh (Philadelphia, Penn.: Công ty John C. Winston, 1939), 128. Ibid, 131.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

 Thảo Luận