Ngưỡng Cửa Đức Tin

Bài 6: ĐỨC TIN THỰC HÀNH (PHẦN 2)

trước
tiếp

Kinh Thánh: Cong 9:1-6ICo 14:14

L Tht Trng Tâm: Công thức đức tin thực hành có thể áp dụng để nhận Báp Tem Thánh Linh cũng như để nhận bất kỳ ân tứ nào của Đức Chúa Trời.

Ở bài học trước ta đã nói về đức tin thực hành như thể nào, tức là thực hành Lời của Đức Chúa Trời. Nhiều phép lạ chữa lành xảy ra khi người ta hành động theo đức tin của họ, bước đi trên những lời hứa của Đức Chúa Trời, và nhận được phước lành từ nơi Chúa.

Điều này cũng áp dụng tương tự cho việc nhận lãnh báp tem Đức Thánh Linh. Để nhận sự mặc lấy quyền năng, mạnh mẽ của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải bước ra trong đức tin và công bố lời hứa của Chúa Cha.

1.      Ân Tứ Thánh Linh: Một Ân Tứ Chúa Đã Ban Cho Rồi

Cong 19:1-6

1Khi A-bô-lô Côrinhtô, Phao Lô theo con đường xuyên ni đa đến Êphêsô. Gp mt s môn đ ti

đây.

2.Ông hi h: “Khi anh em tin đã nhn lãnh được Thánh Linh chưa? H đáp: “Chúng tôi cũng chưa

nghe nói có Thánh Linh nào c!”

3.Ông hi: “Vy anh em chu phép báp-tem nào?” H đáp: “Phép báp-tem ca Giăng.

4.Phao lô nói: “Giăng làm phép báp-tem cho người ăn năn ti li, nhưng ông đã bo dân chúng phi tin Đng đến sau mình, nghĩa là tin Đc Giê-su.

5.Nghe vy, h đu chu báp-tem nhân danh Chúa Giê-su.

6.Khi Phao-lô đt tay lên, thì Thánh Linh giáng xung trên h, cho nói các tiếng l và li tiên tri.

Khi nghiên cứu Sách Công Vụ, chúng ta để ý là sau Ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ luôn hỏi các tín hữu câu hỏi này, “Anh em đã nhận lãnh Thánh Linh chưa?” Họ không hỏi, “Đức Chúa Trời đã ban cho anh em Thánh Linh chưa?” Đức Chúa Trời sẽ không ban cho Thánh Linh nữa. Xét về phần của Ngài, thì Ngài đã ban cho rồi. Nhiệm vụ của bạn là nhận lãnh. Chính bạn phải nhận.

Một số người nói, “Ước gì tôi nhận báp-tem Thánh Linh dễ như anh đã nhận. “Nhận món quà mà khó thế sao? Nếu một người xin cuốn sách tôi đang cầm, tôi sẽ cho ngay. Tôi sẽ tặng anh ta cuốn sách ấy. Tuy nhiên, giả sử lúc đó anh ta cứ khóc lóc nài xin, “Anh Hagin ơi, làm ơn cho tôi cuốn sách này, làm ơn cho tôi mà! “Dĩ nhiên, người ta sẽ nghĩ anh ta điên. Họ sẽ thắc mắc tại sao anh ta không giơ tay lấy cuốn sách ấy.

Những sự vật thuộc linh cũng thực hữu như những sự vật hữu hình. Đức Chúa Trời ban ân tứ Thánh Linh cho chúng ta rồi. Chúng ta không phải kêu khóc nài xin nữa. Đức Chúa Trời phán, “Ân tứ Thánh Linh đây này. Nếu con được tái sanh, con có thể nhận ngay bây giờ. Con không phải chờ đợi; bây giờ con sẵn sàng để nhận Thánh Linh!” “Vy có đc tin là do nghe và nghe là khi Li Đc Cơ Đc được truyn ging” (Ro 10:17). Chúng ta có lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Đức tin là hành động theo Lời Chúa.

Trong buổi nhóm mà tôi tổ chức tại một thành phố ở Texas, một phụ nữ đã tiến lên xin cầu nguyện để nhận lãnh Thánh Linh. Tôi đặt tay trên bà và cầu nguyện, Đức Thánh Linh đến lên bà, nhưng bà không phản ứng gì. Tôi đặt tay lên bà lần thứ hai và cầu nguyện, nhưng một lần nữa bà cũng không phản ứng gì. Tôi mở Kinh Thánh của tôi ra ở Cong 2:4 và yêu cầu bà đọc lớn câu Kinh Thánh đó. Bà đọc, “Tt c đu đy dy Thánh Linh, bt đu nói các ngôn ng khác theo như Thánh Linh cho h nói.”

Tôi hỏi, “Kinh Thánh nói ai nói tiếng lạ (các ngôn ngữ khác)” Bà trả lời, “Đức Thánh Linh nói.”

Tôi bảo bà đọc lại câu này một lần nữa. Cuối cùng, sau khi đọc câu này bốn lần, bà thấy được điều bà đã không để ý trước đó. Đầy ngạc nhiên, bà nhìn tôi và thốt lên, “Sao lại là họ nói tiếng lạ! Trước giờ tôi cứ nghĩ là Thánh Linh nói (tiếng lạ).”

Sau đó tôi nói, “Chúng ta hãy đọc các câu Kinh Thánh khác nữa,” và tôi chỉ cho bà Cong 10:44-46: “Phierơ còn đang nói, Thánh Linh đã giáng xung trên tt c nhng người nghe s đip y. Các tín hu Do Thái tháp tùng Phierơ đu kinh ngc vì ân t Thánh Linh cũng đ xung trên người ngoi quc na, vì h cũng nghe nhng người y nhng người y nói các tiếng l và ca tng Đc Chúa Tri.”

Sau đó chúng tôi lật sang Cong 19:6, “Khi Phao-lô đt tay lên, thì Thánh Linh giáng xung trên h,  cho nói các tiếng l và li tiên tri.”

Tôi nói, “Bây giờ tôi muốn hỏi bà một câu hỏi,” “Khi tôi đặt tay lên bà lúc nãy, Thánh Linh đã giáng trên bà chưa? Bà có cảm thấy quyền năng Đức Chúa Trời giáng trên bà không?

Bà trả lời, “Đúng như vậy,”

Tôi hỏi tiếp, “Có phải lưỡi bà muốn phát ra một thứ tiếng mà không phải là tiếng Anh không? Bà ta nói, “Không biết sao mà tôi cứ kiềm nó lại.”

Tôi giải thích, “Bà đừng nên kiềm chế lưỡi lại.” “Bà phải để lưỡi nói ra.” (Một số người dường như nghĩ rằng họ phải kháng cự sự thôi thúc cho đến khi nào Đức Thánh Linh bắt phục họ. Khi Đức Thánh Linh ban cho bạn lời nói, bạn phải có đức tin để nói ra).

Cách đây một thời gian tôi đang nói chuyện với một người đã chờ nhận báp têm Thánh Linh khoảng mười lăm năm. Anh ta nói “Anh đừng có nói tôi chờ đợi gì nữa, tôi luôn luôn tìm kiếm Chúa.” Anh ta chỉ biết có một điều là tìm kiếm mà không biết tí gì về việc nhận lãnh. Có một sự khác nhau xa giữa hai điều này.

Một anh bạn Mục sư của tôi kể cho tôi nghe về một người đàn ông đã nói với anh ta, “Tôi đã tìm kiếm Đức Thánh Linh mười chín năm rồi.”

Mục sư này đáp, “Anh không phi tìm kiếm gì hết. Chúa Jêsus phán, ‘Hãy tìm, s gp’ (Ma 7:7). Nếu anh đã tìm kiếm, anh chắc phải gặp. Anh chỉ làm có mỗi một việc là cứ xin xin hoài. Dường như đây là điều mà nhiều người đang làm, cứ xin xin hoài. Đây là lúc chấm dứt xin lòng vòng và bắt đầu hành động theo Lời Đức Chúa Trời, bởi vì đức tin là hành động .

2.      Ân Tứ Thánh Linh: Một Kinh Nghiệm Thuộc Linh

ICo 14:14

  1. Nếu tôi cu nguyn bng tiếng l thì tâm linh tôi cu nguyn nhưng tâm trí li bt đng.

Thân thể của bạn là đền thờ hay ngôi nhà của tâm linh bạn. Khi bạn được tái sanh, Đức Thánh Linh đến cư ngụ trong tâm linh bạn. Vì vậy, lúc đó thân thể bạn trở thành đền thờ của Đức Thánh Linh.

Báp-têm Thánh Linh là một kinh nghiệm theo sau sự tái sanh. Nhận lãnh báp-têm Thánh Linh là một kinh nghiệm thuộc linh, chớ không phải là một kinh nghiệm thuộc tâm trí hay thân thể.

Bạn không thể tiếp  xúc  với Đức Chúa Trời bằng tâm trí. Đức Chúa Trời không phải là một tâm trí.  Dan 23:19 nói, “Đc Chúa Tri không phi là con người …” Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời không phải một hữu thể vật lý. Ngài là Thần Linh.

Để ý Ngài không phải là “ma” mà là “Thần Linh”. Từ “ma” đối với nhiều người nghĩa là một ảnh hưởng hay không khí. Nhưng Đức Chúa Trời không phải là ma. Chúa Jêsus phán, “Đc Chúa Tri là Thn…” (Gi 4:24). Ngài là một thân vị thiên thượng. Chúng ta không thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời bằng tâm trí chúng ta; Chúng ta không thể tiếp xúc với Đức Chúa Trời bằng thân thể chúng ta. Chúng ta tiếp xúc với Đức Chúa Trời bằng tâm linh chúng ta, bởi vì Ngài là Thần Linh.

Đây là chỗ mà nhiều người thấy khó để nhận lãnh Thánh Linh. Họ cố gắng nhận lãnh Thánh Linh bằng tâm trí hay thân thể. Họ muốn một kinh nghiệm vật lý, nhưng báp-têm Thánh Linh là một kinh nghiệm thuộc linh. Nói tiếng lạ mới là phần duy nhất liên hệ đến thân thể. Ngài ban cho bạn lời nói, lời nói tuôn ra từ tâm linh bạn, và bạn phải nói ra.

Phao lô nói, “Nếu tôi cu nguyn bng tếng l thì tâm linh tôi cu nguyn nhưng tâm trí li bt đng” (ICo 14:14). Bản Kinh Thánh Amplified dịch, “Tâm linh tôi (bởi Thánh Linh ở trong tôi) cầu nguyện.” Nói cách khác, chính Thánh Linh ở trong bạn ban cho bạn khả năng nói tiếng lạ.

Chúa Jêsus phán, “Ta s xin Cha và Ngài s ban cho các con mt Đng Phù H đ cùng các con mãi mãi” (Gi 14:16). Ngài bước vào sống và cư ngụ trong bạn ,và bạn phải học đáp ứng với Ngài. Ngài sẽ ban cho bạn tiếng lạ.Tại điểm này nhiều người thất bại bởi vì họ cứ dựa vào các giác quan thiên nhiên của họ, là những điều họ thấy, nghe hay cảm thấy. Họ không tin là họ có Đức Thánh Linh cho đến khi họ nói tiếng lạ. Tuy nhiên, bạn phải tin và nhận lãnh Thánh Linh trước; rồi kết quả là bạn sẽ nói tiếng lạ.

“Tt c đu đy dy Thánh Linh ..” (Cong 2:4). Để ý câu Kinh Thánh này nói họ đã được đầy dẫy. Kế đó, sau khi đã được đầy dẫy rồi, họ bắt đầu nói tiếng lạ. Đây chính là điều mà nhiều người đã vấp váp. Họ muốn nói tiếng lạ trước và sau đó mới tin là họ có Đức Thánh Linh. Nhưng bạn phải tin trước.

Để nhận ân tứ Thánh Linh, cũng như nhận bất cứ điều gì nơi Chúa, bạn phải bước ra trong đức tin,hành động theo đức tin của bạn. Lúc đó bạn sẽ có được loại đức tin thực hành.

3.      Câu Gốc Thuộc Lòng:

“…thì Thánh Linh giáng xung trên h, cho nói các tiếng l và li tiên tri” (Cong 19:6).

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đạo, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình…” (Gia 1:22)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

 Thảo Luận