Ngưỡng Cửa Đức Tin

Bài 5: ĐỨC TIN THỰC HÀNH (PHẦN 1)

trước
tiếp

Kinh Thánh:Gios 6:2-5,16,20Lu 5:18-20,24-25.

L Tht Trng Tâm: Những ai hành động theo Lời Chúa sẽ làm các phép lạ lớn lao.

Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước chúng ta thấy có những tấm gương mà do hành động bởi đức tin, dân sự Đức Chúa Trời có thể thực hiện những công việc quyền năng. Những con người khiêm nhường hành động theo Lời Chúa bởi đức tin đơn sơ đã làm những phép lạ lớn lao.

1.      Đức Tin Thực Hành Trong Cựu Ước

Gios 6:2-5,16,20.

2Đc Giêhôva phán cùng Giôsuê rng: Kìa, Ta đã phó Giêricô, vua, và các chiến sĩ mnh dn ca nó vào tay ngươi.

3Vy, hết thy các ngươi, là chiến sĩ, hãy đi vòng quanh thành mt bn; phi làm như vy trong sáu ngày.

4By thy tế l s đi trước hòm giao ước cm by cái kèn tiếng vang; nhưng qua ngày th by, các ngươi phi đi vòng chung quanh thành by bn, và by thy tế l thi kèn lên.

5Khi nhng thy tế l thi kèn vang, các ngươi va nghe tiếng kèn, hết thy dân s phi la tiếng ln lên, thì vách thành s sâp xung, ri dân s s leo lên, mi người ngay trước mt mình…

16Ln th by, nhng thy tế l thi kèn, thì Giôsuê nói cùng dân s rng: Hãy la lên; vì Đc Giêhôva đã phó thành cho các ngươi .

20Vy, dân s la lên, và nhng thy tế l thi kèn. Va khi dân s nghe tiếng kèn, bèn la ln lên, và vách thành lin ngã sp, dân s leo lên thành, mi người ngay trước mt mình. Chúng ly thành.

Trong câu hai chúng ta đọc Đức Chúa Trời bảo Giôsuê là Ngài đã phó thành Giêricô “vào tay ngươi.” Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Giôsuê và con cái Ysơraên cứ ngồi thong thả tại chỗ rồi thành sẽ tự động thuộc về họ, mà họ phải làm một điều gì đó.

Đức Chúa Trời ban cho họ lời chỉ dẫn rõ ràng cách để đi chiếm hữu xứ mà Ngài đã ban cho họ rồi, song họ phải tin Lời Chúa và hành động theo. Hành động theo Lời Chúa là đức tin thực hành.

Họ phải đi quanh thành một ngày một vòng trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, họ phải đi quanh thành bảy lần. Sau đó, khi thổi kèn, họ phải la lên.

Để ý là họ la trong khi bức tường vẫn còn đứng trơ trơ! Khi bức tường sụp rồi thì ai cũng có thể la được. khỏi cần đức tin để làm việc đó. Dân Ysơraên hành động bởi đức tin. Họ “la lớn tiếng,” vàbức tường sụp đổ!

Rất nhiều người cứ ngồi một chỗ chờ cơ may đến với họ. Họ chần chờ một điều gì đó may rủi xảy ra. Họ có một đức tin thụ động thay vì đức tin năng động.

Cách đây nhiều năm, tôi gặp một người như thế tại Calorado. Anh ta không có việc làm. Anh có vợ cùng năm đứa con, và anh ta đang chờ cơ may đến. Cơ may đâu không thấy mà chỉ thấy nợ chồng chất. Anh ta cần phải ra tay làm việc. Tất cả chúng ta đều có những bổn phận. Chúng ta không thể ở nhà mà  mong cơ may đến với chúng ta. Do đó,nếu chúng ta cầu nguyện, tin, và sau đó hành động, thì cơ may sẽ đến.

2.      Đức Tin Thực Hành Trong Tân Ước

Lu 5:18-20,24-25

18Và này, người ta khiêng mt người bi lit nm trên chõng và tìm cách đem vào trong nhà đ đt trước mt Ngài.

19Nhưng vì đoàn dân đông đo, không cách nào đem người bi vào được, nên h leo lên mái, d ngói, dòng người bi nm trên chõng xung gia đám đông, ngay trước mt Đc Chúa Giê-su.

20Ngài thy đc tin ca h, nên bo: “Này con, ti li con đã được tha ri…

24… Nhưng đ các người biết trên cõi đi này, Con Người có quyn tha ti.” Ngài bo người bi ; “Ta bo con, hãy đng dy, vác chõng mình đi v nhà!

  1. Lp tc, người bi đng dy trước mt h, vác chõng mình đi v nhà, tôn vinh Đc Chúa Tri.

Trong khi Chúa Jêsus còn ở trong nhà dạy dỗ, có một số người đã đem bạn của họ đến để Ngài chữa lành. Người này bị bại nằm trên giường. Quần chúng đông quá đến nỗi những người này không thể đến với Chúa được. Nhưng thay vì bỏ cuộc, họ quyết định tìm cách đem người bạn đến Ngài. Họ trèo lên mái nhà dỡ mái dòng người bại xuống căn phòng trước mặt Chúa.

Và bởi đức tin của  ai mà phép lạ xảy ra: của  người  nằm  trên chõng,  hay những người  bạn đem  người bại đến Chúa? Kinh Thánh nói rằng, “Ngài thy đc tin CA H…” Từ “của họ” là số nhiều. Chính là đức tin của tất cả những người trong số họ. Khi thấy đám đông vây quanh Chúa Jêsus, thì dễ lắm      những người bạn này sẽ lắc đầu, bỏ cuộc, và quay về nhà mà nói rằng, “Ồ thôi, chúng ta đã cố gắng hết    sức rồi.” Nhưng họ không bỏ cuộc dễ như vậy. Họ tìm cách để đem bạn mình đến với Chúa.

Người bịnh này cũng chứng tỏ đức tin lớn, bởi vì có bao nhiêu người bệnh cho phép người ta mang mình lên mái nhà? Hơn nữa, khi Chúa Jesus bảo anh ta đứng dậy bước đi, anh ta chưa được lành. Anh ta vẫn nằm im một chỗ. Có lẽ anh ta đã nói, “Đứng dậy bước đi sao được” Chúa không thấy những người này mang tôi đến đây sao? Tôi không thể đứng dậy được. Ngài phải chữa lành cho tôi trước đã.” Nhưng, không có như thế, khi Chúa bảo anh ta đứng dậy, anh ta bắt đầu đứng, và khi anh ta đứng, thì anh ta được chữa lành. Nếu anh ta không chịu hành động theo Lời của Chúa, thì có lẽ anh ta đã không được chữa lành. Tuy nhiên vì anh ta hành động, nên anh ta nhận lãnh.

3.      Đức Tin Thực Hành Trong Thế Kỷ Hai Mươi

Trong những ngày đầu tiên của phong trào Ngũ Tuần, có một nữ truyền giáo đang cầu nguyện chữa bệnh cho bốn người ngồi trong xe lăn. Bà nói rất êm diệu “Hãy đứng dậy bước đi trong Danh Jêsus.” Ba người trong số đó đứng dậy bước đi. Người thứ tư nói, “Tôi không thể bước đi.”

Nhà truyền giáo này nói, “Những người khác cũng không đi được, mà họ đã bước đi.”

Người phụ nữ bại này trả lời, “Tôi biết họ bước đi, nhưng tôi không thể đi được. Bà thấy không, lâu năm rồi tôi đã không đi được. “Và nhà truyền giảng này phải bỏ đi để bà ngồi đó. Những người kia đã hành động theo đức tin của họ nên đã được chữa lành.

Tại một Hội thánh mà tôi đang hầu việc Chúa, có một người đã bị phỏng một phần thân thể phía dưới, khiến anh ta không thể đi được. Anh ta chỉ duỗi chân thẳng trên nền nhà. Vào buổi tối nọ trong buổi nhóm chữa bệnh, người này tiến lên phía trước xin cầu nguyện. Chúa đã cho tôi biết nên làm gì , và khi tôi đến gần anh ta hỏi, “Anh có thể chạy được không?”

Ngạc nhiên về câu hỏi như thế, anh ta nói: “Ồ ,không, tôi không thể đi được, huống chi là chạy.”

Sau đó tôi nói, “Chúa đã bảo tôi nói anh hãy chạy. “Anh ta không chần chừ gì. Anh ta quay lại và bắt đầu chạy. Anh ta chạy quanh nhà thờ như thế ba bốn lần, cuối cùng anh ta trở lại phía trước, anh ta đi bình thường. Anh ta đã được chữa lành hoàn toàn. Anh ta đã hành động theo đức tin của mình.

Đêm sau trong buổi nhóm chúng tôi cũng thấy phép lạ khác do kết quả của phép lạ đầu. Hai phụ nữ lớn tuổi đáp ứng lời kêu gọi tin Chúa, là điều thường không thấy trước đó.

Sau này tôi được biết hai ông là hai anh em, một người 72 tuổi và người kia 74 tuổi, họ ở ngay bên cạnh nhà người đàn ông đã được chữa lành đêm trước đó. Ngày hôm sau khi họ thấy anh hàng xóm  què đã đi làm việc trong vườn, họ nghĩ có lẽ anh ta đã bò đến đây. Nhưng sau đó họ thấy anh ta đứng dậy khỏe mạnh, và dạo quanh nhà. Họ vội chạy đến tìm hiểu điều gì xảy ra. Anh ta kể cho họ nghe về sự chữa lành và những gì Chúa đã làm cho anh. Kết quả là cả hai ông cụ đều đến buổi nhóm đêm đó và dâng lòng họ cho Chúa.

Một trong những định nghĩa hay nhất về đức tin: Nếu bạn tin, bạn sẽ hành động. Nếu bạn tin Lời của Chúa, bạn sẽ hành động như Lời Chúa là thật. “Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng; và bằng chứng của những điều ta không xem thấy” (He 11:1). Đức tin tạo ra thực thể của những điều ta hy vọng.

4.      Câu Gốc Học Thuộc:

“Đc tin là thc th ca nhng điu ta hy vng; là bng chng ca nhng điu ta không xem thy”

(He 11:1).

BÀI HỌC ÁP DỤNG:

“Hãy làm theo đo, ch ly nghe làm đ mà la di mình…” (Gia 1:22)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

 Thảo Luận