Hướng Về Cõi Đời Đời

Hướng Về Cõi Đời Đời

Tác giả:

John Bevere

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

12227

Dịch giả:

Hướng Về Cõi Đời Đời

Đánh giá: 10/10 từ 3 lượt

Thưa độc giả,


Trong Thi Thiên 90:12, Môi-se cầu nguyện với Chúa, "Xin hãy dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con.” Dù số ngày sống trên đất này bao nhiêu đi nữa cùng không sánh với thực tại vô hạn của cõi đời đời, tuy nhiên việc quản lý những giây phút dược giao cho chúng ta trên đất sẽ quyết định phần thưởng mà chúng ta nhận khi chúng ta lìa cõi đời này.


Sứ điệp Hướng Về Cõi Đời Đời là một trong những khải thị đầy quyền năng nhất và biến đổi nhất mà tôi đã từng nhận từ Thánh Linh của Chúa. Các hội thánh, các nhà lãnh đạo và các cá nhân mà khám phá ra những chân lý này đều đã tìm thấy mục đích, cái nhìn và quyết tâm mới khi phục vụ Nước Chúa. Thật là vinh dự cho tôi chia sẻ sứ điệp này cho bạn.


Tôi gởi đến cho bạn và cho các anh chị em đồng công của tôi khắp nơi trên thế giới cuốn sách này như là một biểu lộ của tình quý mến và nâng đỡ. Xin hãy nghiên cứu và chia sẻ chủ dề này cùng nhiễu tài liêu sách vỡ khác có sán trẽn trang của chúng tỏi cho moi người ban quen biết. Khi bạn đào sâu vào những lẽ thật trong các trang sách này, nguyện bạn nắm bắt và hiểu được kế hoạch và mục đích lớn lao mà Chúa dành cho cuộc đời bạn và định mệnh của bạn.


Thưa độc giả, tôi cầu nguyện bạn sẽ kinh nghiệm sự biến đổi như tôi đã kinh nghiệm khi tôi nhận dược sứ điệp này. Khi bạn hết lòng đeo đuổi khải thị về cõi đời đời, tôi tin cuộc đời bạn, gia đình bạn và chức vụ bạn sẽ thay đổi vĩnh viễn. Tôi rất muốn nghe thế’ nào sứ điệp này đã tác động đến bạn và những người bạn giúp đỡ.


Người anh em trong Chúa,

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

[newsletter_signup_form id=3]

 Thảo Luận

 Thảo Luận