Chúa Yêu Bạn

Chúa Yêu Bạn

Tác giả:

Joyce Meyer

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

5094

Dịch giả:

Chúa Yêu Bạn

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Tôi tin rằng điều mà người ta cần hơn bất cứ thứ gì khác là sự mặc khải cá nhân về tình yêu của Chúa dành cho mình. Tôi tin sự hiểu biết này phải là nền tảng của đời sống cơ đốc nhân đắc thắng. Chúng ta không cần “tri thức thuộc lý trí” về tình yêu của Chúa; chúng ta cần một sự mặc khải về tình yêu của Ngài trong tấm lòng chúng ta. Chỉ có Thánh Linh mới ban sự mặc khải này, và Ngài sẽ làm việc này khi chúng ta suy gẫm về tình yêu của Chúa, quan sát tình yêu của Chúa trong chính đời sống của chúng ta, và tìm kiếm sự mặc khải đó qua Lời Kinh Thánh và sự cầu nguyện.

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

[newsletter_signup_form id=3]

 Thảo Luận

 Thảo Luận