Chương 8: Cầu Nguyện Cho Chính Mình

Cầu Nguyện Theo Lời Chúa

Đăng vào: 7 tháng trước

.

Chương 8: Cầu Nguyện Cho Chính Mình

Vì chúng ta sống trong một thời đại tội lỗi, tôi thấy cần phải cầu nguyện liên tục cho chính mình như chưa hề có trước đây. Bạn sẽ nghĩ làm như thế thì ích kỷ quá nhưng Chúa tỏ cho tôi rằng làm thế là cần thiết.

Trong Malachi 2:16, Kinh Thánh cho chúng ta biết“ . . .Vậy tâm thần các ngươi hãy cẩn thận, và đừng bội bạc.” Bản Diễn Ý dịch ý này là “Phải coi chừng, đừng phản bội.” Rồi câu 17 chép, “Những lời nói của các ngươi đã làm nản lòng CHUÙA.”

Chương này nói về việc ly dị, nhưng các câu Kinh Thánh này cũng có thể áp dụng cho chúng ta như là một mạng lệnh hãy để ý đến tâm linh chúng ta.

Vì chúng ta sống trong “cái bình bằng đất”, thân xác phàm tục này có cảm xúc, có nhu cầu và có suy nghĩ riêng, đôi khi chúng ta quên mất tâm linh chúng ta.

Chúng ta phải liên tục nuôi dưỡng tâm linh bởi Lời Chúa. Chúng ta phải liên tục canh chừng tâm linh chúng ta để chúng ta không vấp phạm hay giữ sự cay đắng.

Chúng ta không “để ý đến tâm linh chúng ta” khi chúng ta lằm bằm, nói xấu, than phiền và nói những lời tiêu cực về bản thân, người khác hay hoàn cảnh.

Những lời này có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Tôi tin có những người nam, người nữ của Chúa đã kinh nghiệm sự “kiệt quệ” trong bước đường theo Chúa vì họ không hiểu hay không biết cách “để ý đến tâm linh họ”. Một số người bỏ chức vụ, ngã bệnh nặng hay bỏ Chúa hoàn toàn.

Tôi đã tìm thấy cách tốt nhất để làm cho bản thân tôi mạnh mẽ và để BIẾT được tôi là ai trong Chúa chính là nói những lời Kinh Thánh hứa liên hệ đến tôi cho chính tôi nghe. Tôi liên tục nhắc tâm linh tôi rằng tôi là ai trong Chúa. Làm thế sẽ gây dựng tâm linh tôi và mang lại cho tôi niềm tin quyết và mong đợi rằng tôi có thể làm được bất cứ việc gì tôi cần làm.

Tôi không chỉ nói Lời Chúa cho chính tôi, mà tôi còn hành động theo Lời Chúa. Mỗi khi hội thánh khích lệ tín hữu “nhảy múa vui mừng” hay “ngợi khen Chúa”, tôi làm theo ngay. Niềm vui của Chúa là sức mạnh của bạn. Bạn không thể cứ nản lòng khi bạn nhảy múa ngợi khen Chúa. Hãy thử vài lần xem sao. Việc này thật là thích thú và có kết quả thật sự!

Tôi không muốn làm cho Chúa mệt mỏi về những lời nói của tôi. Tôi muốn Ngài hãnh diện về tôi là con gái của Ngài, vì tôi cố gắng hết sức trong những hoàn cảnh khó khăn. Làm vừa lòng “Cha thiên thượng” là điều quan trọng đối với tôi và cũng là quan trọng đối với bạn.

Hãy bắt đầu áp dụng những lời cầu nguyện theo Kinh Thánh này cho chính bạn thì bạn sẽ trở thành cơ đốc nhân mạnh mẽ. Tại sao? Vì khi áp dụng Lời Chúa thì nó “hoàn thành và đạt được mục đích mà Lời Chúa được sai ra” theo như Êsai 55:11.

Bạn sẽ không làm cho Chúa mệt mỏi về những lời nói của bạn. Bạn sẽ làm Ngài hài lòng về những lời nói của bạn. Bạn sẽ làm mạnh mẽ tâm linh của bạn bằng cách đổ quyền năng của Chúa vào trong đó. Làm như thế, bạn sẽ không thể nào thua được. Dù hoàn cảnh hay hậu quả thế nào, bạn sẽ là người chiến thắng.

(Nữ) – Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì con cái con gọi con là người được phước và chồng con sẽ khen ngợi con trong Danh Chúa Giê-su (Châm 31:28).

(Nữ) – Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì chồng con sống trong sự thanh liêm và con cái con sẽ được phước như cha nó trong Danh Chúa Giê-su (Châm 20:7).

(Nam) – Con yêu vợ con như Chúa Cứu Thế yêu thương hội thánh Ngài. Con sẽ quan tâm đến nàng và kính trọng nàng để lời cầu nguyện của con không bị ngăn trở trong Danh Chúa Giê-su (Êph 5:25; 1Phi 3:7).

Trong Danh Chúa Giê-su, con được cứu chuộc bởi huyết Chiên Con (Êph 1:7)!

Trong Danh Chúa Giê-su, con được chúc phước và được ân huệ của Chúa (Thi 84:11)!

Con bước đi trong ân huệ của Chúa và sự an ủi của Thánh Linh trong Danh Chúa Giê-su (Châm 11:27; Gi 14:26).

Chúa ơi, con thoả lòng nơi Ngài và linh hồn con vui mừng trong Ngài, vì vậy con mạnh mẽ trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 61:10).

Con là cái đầu không phải là cái đuôi trong Danh Chúa Giê-su (Phục 28:13)!

Con bước đi trong quyền năng của Thánh Linh bằng cách nhen lên ân tứ của Chúa trong con – ơn chữa bệnh, ơn nói tiên tri, ơn phân biệt các linh, lời nói tri thức và khôn ngoan, đức tin, làm phép lạ, nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ trong Danh Chúa Giê-su (Công vụ 1:8; 2Ti 1:6; 1Cô 12:7-9).

Cha ơi, trong Danh Chúa Giê-su, con vững vàng, không rúng động, luôn làm công việc Ngài cách dư dật vì biết rằng bất cứ việc gì con làm trong Danh Ngài không bao giờ là vô ích (1Cô 15:58).

Con có sự xức dầu của Chúa cách tràn đầy trong Danh Chúa Giê-su (1Gi 2:20, 27).

Cha ơi, con luôn vui mừng trong Ngài, bất kể là con trải qua điều gì trong Danh Chúa Giê-su (2Cô 6:10).

Con có sự xức dầu của Chúa mà sẽ tiêu diệt mọi ách và cất đi mọi gánh nặng khỏi đời sống con và của người khác trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 10:27).

Con ăn nói cách khôn ngoan và con cái con sẽ nhận ra lời dạy dỗ trung tín của con trong Danh Chúa Giê-su (Châm 31:26).

Con có sự bình an trọn vẹn vì tâm trí con nương dựa nơi Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 26:3).

Cha ơi, con yêu mến Ngài vì con vui mừng ngay trong hoàn cảnh của con trong Danh Chúa Giê-su (Gi 14:28).

Chúa ơi, con cầu nguyện để tâm linh, hồn và thân thể được gìn giữ cách vẹn toàn trong Danh Chúa Giê-su (1Tê 5:23).

Con sẽ ăn nói cách đứng đắn và nhìn xem sự giải cứu của Ngài trong đời sống con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 50:23).

Con có tâm trí của Chúa Cứu Thế trong Danh Chúa Giê-su (1Cô 2:16).

Cha ơi, con vui mừng và hớn hở khi người ta khước từ con vì cớ Ngài nên phần thưởng của con rất lớn trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (Lu 6:22-23).

Chúa không ban cho con linh sợ hãi, mà là linh quyền năng, tình yêu thương và tâm trí lành lặn trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (2Ti 1:7).

Con bước đi trong sự kiên nhẫn và sự khích lệ của Chúa trong Danh Chúa Giê-su (Rô 15:5).

Cha ơi, con được xức dầu bằng dầu vui vẻ nên con sẽ không buồn rầu mà con sẽ mạnh mẽ trong Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Thi 45:7).

Lời Ngài tăng trưởng mạnh mẽ trong con và chiến thắng mọi nan đề chống lại con trong Danh Chúa Giê-su (Công vụ 19:20).

Con được thay đổi từ vinh hiển đến vinh hiển trong Danh Chúa Giê-su (2Cô 3:18).

Trong Danh Chúa Giê-su, con mạnh mẽ trong ân điển của Chúa Giê-su (2Ti 2:1).

Con sẽ không làm theo đời này mà con có tâm trí được đổi mới trong Danh Chúa Giê-su (Rô 12:2).

Cha ơi, con không dao động trong sự vô tín mà con mạnh mẽ trong đức tin và con tin chắc rằng Ngài có quyền làm thành những gì Ngài đã hứa trong Danh Chúa Giê-su (Rô 4:21).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài trong Danh kỳ diệu của Ngài con được cứu khỏi cơn thịnh nộ nhờ huyết của Chúa Giê-su (Rô 5:9)!

Cha ơi, nhờ Chúa Giê-su, con có sự sống và vui hưởng sự sống cách dư dật và tràn trề trong Danh Chúa Giê-su (Gi 10:10).

Cha ơi, trong Danh Chúa Giê-su, con đứng vững. Con không để điều gì lay chuyển con. Con luôn dâng mình hoàn toàn cho công việc Ngài vì biết rằng công việc con làm trong Danh Ngài không phải là vô ích (1Cô 15:58).

Cha ơi, con thanh tẩy chính mình khỏi mọi sự ô uế để con được chuẩn bị cho Ngài dùng trong Danh Chúa Giê-su (2Ti 2:21).

Cha ơi, trong Danh Chúa Giê-su khi Ngài cứu con thì Ngài cũng kêu gọi con bởi ơn gọi thánh (2Ti 1:9).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài trang bị cho con làm theo ý Ngài và Ngài hành động trong con bất cứ điều gì đẹp lòng Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Hê 13:21).

Cha ơi, không ai cướp con khỏi tay Ngài và ý Ngài sẽ không bị đảo ngược trong đời sống con trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 43:13).

Cha ơi, con có đức tin không nao sờn và con bước đi liên tục trong lẽ thật của Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Thi 26:1,3).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài không giữ lại con điều tốt lành nào trong Danh Chúa Giê-su (Thi 84:11).

Chúa ơi, Ngài là sự cứu giúp của con và một mình Ngài nâng đỡ con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 54:4). Cha ơi, con không sợ tin dữ vì lòng con kiên định nơi Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Thi 112:7).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì làm thoả ước ao của con bằng những điều tốt lành để tuổi đang thì của con được đổi mới như tuổi của chim ưng trong Danh Chúa Giê-su (Thi 103:5).

Con đầy dẫy sự tốt lành, sự hiểu biết về Ngài và có khả năng dạy cho người khác trong Danh Chúa Giê-su (Rô 15:14).

Con đầy dẫy vui mừng và bình an đến nỗi con dư dật trong hy vọng bởi quyền năng của Thánh Linh trong Danh Chúa Giê-su (Rô 15:13).

Con là người chiến thắng bội phần qua Đấng yêu thương con trong Danh Chúa Giê-su (Rô 8:37).

Con là con cái Chúa, là người thừa kế của Đức Chúa Trời và đồng thừa kế với Chúa Giê-su trong Danh Chúa Giê-su (Ga 3:29)!

Trong Danh Chúa Giê-su, con được xức dầu để nhận sự phục hồi (1Sa 10:2)!

Trong Danh Chúa Giê-su, con được xức dầu để nhận sự tiến triển siêu nhiên (1Sa 10:3)!

Trong Danh Chúa Giê-su, con được xức dầu để nhận ân huệ và phước lành (1Sa 10:4)!

Trong Danh Chúa Giê-su, con được xức dầu để nhận sự thay đổi vị trí (1Sa 10:5-6)!

Sự tốt lành và thương xót sẽ theo con trọn đời sống con; nó sẽ theo đuổi con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 23:6)!

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài có thể làm trỗi hơn, vượt trên mọi điều con cầu xin hay suy nghĩ theo như quyền năng của Ngài tác động trong con trong Danh Chúa Giê-su (Êph 3:20)!

Con canh chừng đường lối con và giữ môi lưỡi con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 39:1)!

Con ăn nói cách khôn ngoan và con cái con sẽ nhận ra lời chỉ dạy trung tín của con trong Danh Chúa Giê-su (Châm 31:26)!

Cha ơi, lòng con hướng dẫn miệng con để con được khôn ngoan trong Danh Chúa Giê-su (Châm 16:23).

Cha ơi, con ở trong Chúa Giê-su vì vậy con không sống trong sự định tội. Con bước theo Thánh Linh chứ không theo xác thịt trong Danh Chúa Giê-su (Rô 8:1).

Chúa ơi, trong Danh Chúa Giê-su, con tránh sự xung đột để Ngài tôn trọng con (Châm 20:3).

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì phước lành của Ngài làm mão miện trên đầu con trong Danh Chúa Giê-su (Châm 10:6).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì khi con yếu đuối thì Ngài mạnh mẽ trong con trong Danh Chúa Giê-su (2Cô 12:9).

Chúa ơi, hãy tạo trong con một tấm lòng trong sạch và làm mới trong con một tâm linh ngay thẳng trong Danh Chúa Giê-su (Thi 51:10).

Cha ơi, con đạp đổ mọi trí tưởng tượng hay ý tưởng tự cao trên sự hiểu biết về Đức Chúa Trời trong đời sống con trong Danh Chúa Giê-su (2Cô 10:5)!

Chúa ơi, con nỗ lực sống và phát triển bản tính và mỹ đức của Ngài để con sẽ không bao giờ sa ngã trong Danh Chúa Giê-su (1Phi 5:10).

Con có tấm lòng trung thành và con luôn kính sợ và tôn trọng Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Thi 86:11).

Cha ơi, con sẽ bước đi trong sự khiêm nhường để Ngài dẫn con vào những điều ngay thẳng và dạy con đường lối Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Thi 25:9).

Cha ơi, con rất biết ơn vì con được chấp nhận trong Con yêu dấu của Ngài (Êph 1:6).

Chúa ơi, con cố gắng giữ tinh thần hiệp một qua sợi dây hoà bình trong Danh Chúa Giê-su (Êph 4:3).

Trong Danh Chúa Giê-su, niềm vui của Chúa là sức mạnh của con (Nê 8:10)!

Cha ơi, con thoả lòng trong Ngài và nhận được những ước ao của lòng con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 37:4).

Cha ơi, con vui mừng trong Ngài luôn luôn và bình an của Ngài sẽ giữ lòng và trí của con trong Danh Chúa Giê-su (Phi 4:4,7).

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con dư dật trong ân điển Ngài, con dư dật trong mọi việc lành trong Danh Chúa Giê-su (2Cô 9:8)!

Chúa ơi, con mạnh mẽ trong Ngài và trong quyền năng của sức mạnh Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Êph 6:10).