Chương 2: Cầu Nguyện Cho Con Cái

Cầu Nguyện Theo Lời Chúa

Đăng vào: 7 tháng trước

.

Chương 2: Cầu Nguyện Cho Con Cái

Nhiều lần nhà tôi và tôi đã cầu nguyện cách giận dữ cho con cái chúng tôi. Những lời cầu nguyện của chúng tôi chỉ nói ra sự bực bội thay vì cầu xin Chúa. Những lúc như thế, chúng tôi hiếm khi thấy hoàn cảnh cải thiện hơn.

Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa chỉ cho chúng tôi cách để cầu nguyện cho con cái. Chúng tôi cần những lời cầu nguyện mang lại kết quả.

Ngài liền bày tỏ những câu Kinh Thánh nói về sức mạnh của lời nói. Ngài tỏ cho chúng tôi rằng chúng tôi than phiền với Ngài trong những lúc cầu nguyện trong khi đó chúng tôi cần công bố sự đắc thắng trong lời cầu nguyện của chúng tôi cũng như trong lời nói chuyện với con cái.

Đây là một bài học khó khăn mà chúng tôi phải học để kỷ luật bản thân không
nói lời tiêu cực. Dường như có điều gì đó trong lòng của mỗi người có khuynh hướng nghĩ tiêu cực. Nhưng chúng ta là những
người siêu nhiên khi chúng ta được tái sanh, và chúng ta phải học phản ứng trong Thánh Linh để bước đi trong sự đắc thắng.

Đường lối của Ngài là hãy nói những lời tích cực và những lời sự sống, đặc
biệt là cho người thân trong gia đình. Rôma 4:17 khích lệ chúng ta hãy “gọi những sự không có như đã có.” Tôi luôn luôn nói rằng tôi gọi những sự không có như đã có. Bạn có hiểu điều này không?

Chúng tôi đã thấy Chúa hành động cách mạnh mẽ cho con cái chúng tôi khi chúng tôi kiên trì cầu nguyện và nói ra Lời Chúa cho chúng. Lời cầu nguyện cho con cái chúng tôi được đáp lời có lẽ đã làm cho chúng tôi phấn khởi hơn những lĩnh vực khác trong đời sống cầu nguyện của chúng tôi.

Trước khi con cái chúng tôi đi đâu, chúng tôi hay nói huyết Chúa Giê-su trên chúng và cảm ơn Chúa vì ban thiên sứ Ngài canh giữ chúng. Chúng tôi luôn làm điều này trước mặt các bạn của chúng.

Con gái chúng tôi là Becky đi học ở trường liên bang, luôn gọi điện trước khi về nhà thăm hay đi đâu khác. Dù cháu biết tôi cầu nguyện cho cháu mỗi ngày, cháu muốn tái đảm bảo là cháu nghe lời cầu nguyện xin Chúa bảo vệ cháu.

Ngày nọ con gái chúng tôi là Lindsey và một đứa bạn của nó chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi chào tạm biệt chúng khi chúng đi chơi. Nhưng tôi chưa nói xong lời cầu nguyện xin Chúa bảo vệ thì bạn của cháu đã nói khi đi xuống cầu thang, “Huyết Chúa Giê-su che phủ chúng con”.

Dĩ nhiên, tôi liền nói amen. Tôi rất phấn khởi là bạn của chúng để ý chúng tôi luôn công bố sự bảo vệ cho con gái tôi. Cháu này muốn chắc là tôi sẽ không quên làm việc này nên chúng đi xe cách an toàn.

Cha mẹ nào muốn thấy con cái mình sống đời sống được bảo vệ, đạt thành công và có mục đích thì phải nắm bắt cơ hội do Chúa đem đến. Đó là lý do nói Lời Chúa cho chúng là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt khi chúng có thể nghe những lời cầu nguyện này.

Khi bạn bắt đầu nói Lời Chúa cho con cái bạn, bạn sẽ thấy chúng được thay đổi tốt hơn. Nhưng bạn phải kiên nhẫn và để cho Lời Chúa có thời gian hành động. Chúa “canh chừng Lời Ngài để thực hiện” theo như Giêrêmi 1:12, nên điều này sẽ xảy ra.

Ngài cũng ban cho bạn sự kiên nhẫn và khích lệ để chịu đựng theo như Rôma
15:5. Nên bạn không thể biện hộ gì được ngoại trừ “đứng vững và xem sự giải cứu của Chúa” trong đời sống của con cái bạn!

Khi bạn đọc những câu Kinh Thánh này hứa về sự bảo vệ con cái bạn, hãy công bố lớn tiếng mỗi ngày

những lời nào liên hệ đến hoàn cảnh của bạn. Bạn không nói những lời rỗng tuếch vào không khí; bạn đang tạo ra sự đắc thắng lớn lao cho chính bạn và gia đình bạn.

Cha ơi, con bôi huyết Chúa Giê-su trên con cái con và trên mối quan hệ của chúng với con trong Danh Chúa Giê-su (Khải 12:11)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con cái con không hổ thẹn về tin lành của Chúa Giê-su Chirst trong Danh Chúa Giê-su (Rô 1:16)!

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì con cái của con ghét điều ác và gắn bó với điều lành, và chúng sẽ hầu việc Ngài với lòng sốt sắng và nhiệt thành trong Danh quyền năng của Chúa Giê-su (Rô 12:9-11)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài con cái con từ bỏ bất kỳ tội lỗi nào làm vấn vương chúng, chúng sẽ luôn để tâm để trí vào ơn gọi của Ngài và vào Chúa Giê-su trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (Hê 12:1-2)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con cái con chọn sự sống đời đời và kinh nghiệm sự sống một cách sung mãn trong Danh Chúa Giê-su (Gi 10:10)!

Chúa ơi, Ngài hứa đổ Thánh Linh Ngài trên con cái con và phước lành của Ngài trên dòng dõi con trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 44:3)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì hướng lòng của con cái con vào tình yêu và thành tín của Ngài trong Danh Chúa Giê-su (2Tê 3:5)!

Cha ơi, con trói buộc mọi sự xao lãng nơi con cái con để ý muốn Ngài được thực hiện trong đời sống chúng trong Danh quyền năng của Chúa Giê-su (Mat 18:18)!

Trong Danh Chúa Giê-su, sự bình an của con cái con rất lớn và chúng sẽ được Ngài dạy dỗ (Êsai 54:13)!

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì đã lau ráo nước mắt con. Công việc của con sẽ được ban thưởng. Con cái con sẽ quay về từ trại kẻ thù mà bước vào xứ của chúng (vào ý muốn Ngài dành cho đời sống chúng) trong Danh Chúa Giê-su (Giê 31:17)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì dòng dõi người công chính sẽ được giải cứu nên con biết rằng Ngài sẽ đem sự giải cứu đến với con cái con trong mọi lĩnh vực của đời sống chúng trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (Châm 11:21).

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài hứa rằng con trai và con gái con sẽ nói tiên tri trong Danh Chúa Giê-su (Giô 2:28)!

Cha ơi, con công bố con cái con sẽ bước đi trong sự giải cứu, sự cứu rỗi, sự phục hồi, sự giải hoà và trở thành ống dẫn của tình yêu, bình an và quyền năng của Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Rô 4:17)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài con cái con bước đi trong lẽ thật của Ngài trong Danh Chúa Giê-su (2Gi 4).

Cha ơi, cảm ơn Ngài con cái con được thịnh vượng về tâm linh, hồn và thân thể trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (3Gi 2)!

Chúa ơi, cảm ơn Ngài con cái con sẽ kinh nghiệm sự thăm viếng của Chúa trong đời sống chúng trong Danh Chúa Giê-su (Rô 4:17)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con cái con nhận ra lời giáo huấn trung tín của con cho đời sống chúng và chúng vâng lời trong Danh Chúa Giê-su (Châm 31:26).

Cha ơi, con cái con sẽ đeo đuổi sự công chính vì Ngài yêu thương chúng trong Danh Chúa Giê-su (Châm 15:9)!

Trong Danh Chúa Giê – su, con cái con sẽ để đến lời giáo huấn vì thế chúng sẽ thịnh vượng (Châm 16:20)

Cha ơi, con cảm ơn Ngài con cái con sẽ cư xử đúng đắn và nhìn thấy sự giải cứu của Ngài trong đời sống chúng trong Danh Chúa Giê-su (Thi 50:23)!

Trong Danh Chúa Giê-su, Ngài hứa sẽ đem con cái của con từ phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây vì Ngài yêu thương con (Êsai 43:5-6)!

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì con cái con sẽ cường thạnh trong xứ trong Danh Chúa Giê-su (Thi 111:2).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì lòng thương xót của Ngài dành cho hết thảy con cái của con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 145:9).

Cha ơi, Ngài hứa rằng những lời mà Ngài đặt trong môi miệng con sẽ không qua đi và nó sẽ không lìa khỏi miệng của con cái con và miệng của cháu chít con từ nay cho đến đời đời trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 59:21).

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì con cái con sẽ hiểu được tình yêu của con dành cho Ngài và chúng vui vẻ. Ngài sẽ kêu gọi chúng, nhóm hiệp chúng và cứu chuộc chúng trong Danh Chúa Giê-su (Xachari 10:7-9).

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì không ai có thể cướp con cái con khỏi tay Ngài và khi Ngài hành động thì không một kẻ thù nào đảo ngược lại trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 43:13)!

Cha ơi, con bẻ gãy và tiêu diệt bất kỳ sự rủa sả hay tội lỗi nào trong con cái con mà đến từ ba bốn đời trước trong Danh quyền năng của Chúa Giê-su (Xuất 20:5; Êsai 10:27).

Cha ơi, con cảm ơn Ngài rằng ý tưởng và kế hoạch của Ngài dành cho con cái con sẽ ban cho chúng bình an, hy vọng và thịnh vượng. Chúng sẽ hết lòng tìm kiếm Ngài cho tương lai của chúng trong Danh Chúa Giê-su (Giê 29:11-14).

Cha ơi, con cái con sẽ hết lòng tìm kiếm Ngài và chúng sẽ không thiếu điều tốt lành nào trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (Thi 34:10).

Cha ơi, con cái con sẽ làm điều ngay thẳng và vâng lời cha mẹ trong Danh Chúa Giê-su (Êph 6:1).

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì con cái con sẽ tôn trọng con là cha là mẹ và chúng sẽ được phước trong Danh Chúa Giê-su (Êph 6:3).

Chúa ơi, cảm ơn Ngài con cái con sẽ hãnh diện nơi cha mẹ chúng trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (Châm 17:6).