Chương 1: Cầu Nguyện Xin Bảo Vệ

Cầu Nguyện Theo Lời Chúa

Đăng vào: 7 tháng trước

.

Chương 1: Cầu Nguyện Xin Bảo Vệ

Chúa muốn chúng ta hiểu rằng chúng ta quyền năng của Ngài và chúng ta uy quyền của Ngài trên đất này. Ngài đã ban cho quyền năng và uy quyền của Ngài để chúng ta đánh bại kẻ thù trong đời sống chúng ta và giải phóng những người khác (Lu 4:18).

1Phierơ 5:8 cho biết rằng “ma quỷ như sư tử rống tìm kiếm kẻ nào có thể nuốt được.” Tiếng rống nhằm làm chúng ta hoảng sợ vì ma quỷ không thể làm hại chúng ta trừ khi chúng ta cho phép. Nó cố lừa dối chúng ta và khiến chúng ta nghĩ rằng nó có thể làm hại chúng ta.

Ma quỷ đã có hàng ngàn năm học biết về con người. Nó khôn ranh đủ để biết ai nó có thể thao túng và ai nó không thể.

Nhưng một khi con cái Chúa nhận ra quyền năng của Lời Chúa tác động thay cho họ, họ không còn phải sợ các mưu chước của ma quỷ nữa. Chúng ta phải cầm gươm của Thánh Linh và chặn đứng kế hoạch của kẻ thù trước khi nó bắt đầu.

Cũng trong câu Kinh Thánh này mà Phierơ cho chúng ta biết hãy canh chừngtỉnh thức, chống cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn khỏi chúng ta. Làm sao làm được chuyện này?

Chúng ta thức canh và duy trì sự tỉnh thức bằng cách học và nói ra những câu Kinh Thánh hứa bảo vệ chúng ta. Chúng ta bôi huyết Chúa Giê-su và nói ra Lời Chúa trong Danh Chúa Giê-su.

Trong Giăng 17:11 Chúa Giê-su cầu nguyện cho các môn đồ, “Con không ở trong thế gian nữa, nhưng họ vẫn ở lại trong trần gian, còn Con đi về cùng Cha. Thưa Cha Thánh, xin bảo toàn họ trong uy danh Cha mà Cha đã ban cho Con để họ hiệp nhất cũng như Cha và Con.”

Chúng ta phải có đức tin, công bố và nói ra Lời Chúa bất cứ nơi nào hoàn cảnh phát sinh. Chúng ta phải học nói những lời nói tích cực, những lời sự sống thay vì nói những lời sự chết, những lời tiêu cực và than phiền.

Chúng ta cũng phải nhớ rằng chúng ta “. . . chiến đấu, không phải với người phàm, nhưng chống lại những kẻ lãnh đạo . . . trên các tầng trời ” (Êph 6:12). Chúng ta không chống lại con người nhưng chúng ta chiến đấu cuộc chiến của chúng ta qua sự cầu nguyện.

Chúa đòi hỏi chúng ta hành động cách khôn ngoan, ưa thích sự thương xót và bước đi cách khiêm nhường với Ngài (Michê 6:8).

Giăng 16:33 chép, “ Ta bảo cho các con những điều này để các con được bình an trong Ta. Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi.”

Khi bạn đọc qua những lời cầu nguyện theo Kinh Thánh nói về sự bảo vệ dưới đây, hãy chọn những lời nào liên hệ đến hoàn cảnh của bạn và công bố thường xuyên và can đảm cho những người mà bạn đang cầu nguyện.

Cha ơi, con cảm tạ Cha vì không một vũ khí nào chống lại con mà thành công và bất kỳ lời nào chống lại con, con lên án nó và nó sẽ không làm hại con bất kỳ cách nào trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 54:17).

Cha ơi, con nắm lấy uy quyền đối với bất kỳ kế hoạch, ý định hay kết ước nào mà ma quỷ chống lại con hay gia đình con trong Danh Chúa Giê-su (Lu 10:19).

Con nói sự lộn xộn, sự tiêu diệt và hỗn độn cho ma quỷ cùng kế hoạch của nó trong đời sống con trong Danh kỳ diệu của Chúa Giê-su (Xuất 23:27).

Cha ơi, con bôi huyết Chúa Giê-su trên chính con và gia đình con trong Danh Chúa Giê-su (Khải huyền 12:11).

Cha ơi, con cảm tạ Cha rằng huyết Chúa Giê-su bao phủ mối quan hệ của con với người phối ngẫu, với con cái, với bà con và bạn bè con, và kẻ ác không thể cướp đi những gì huyết Chúa bảo vệ trong Danh Chúa Giê-su (Khải 12:11)

Cha ơi, con không để cho ma quỷ có chỗ nào trong đời sống con khi con bỏ qua cơn giận trong Danh Chúa Giê-su (Êphêsô 4:26-27).

Cha ơi, con cảm tạ Cha đã ban cho con lời nói và khôn ngoan mà không một kẻ thù nào có thể chống cự được trong Danh Chúa Giê-su (Lu 21:15).

Trong Danh Chúa Giê-su, Chúa ơi, con cảm tạ Ngài vì thiên sứ của Ngài đóng trại quanh con, gia đình con và giải cứu chúng con (Thi 34:7).

Cha ơi, con cảm tạ Cha vì đã ban lệnh thiên sứ Ngài canh giữ con trong mọi đường lối con trong Danh quyền năng của Chúa Giê-su (Thi 91:11).

Chúa ơi, con sẽ tiết độ tỉnh thức và có thể chống cự ma quỷ cùng đứng vững trong đức tin trong Danh Chúa Giê-su (1Phi 5:8-9).

Mắt con sẽ thấy và tai con sẽ nghe kẻ thù bị thất bại và bị rượt đuổi trong Danh Chúa Giê-su (Thi 92:11).

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài hứa chiến cự với kẻ chiến cự con và con cái con sẽ được ở an toàn và được giải cứu trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 49:25).

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì đã giải cứu con khỏi mọi rắc rối chống lại con trong Danh quyền năng của Chúa Giê-su (Thi 34:17,19).

Trong Danh Chúa Giê-su, dòng dõi người công chính sẽ được giải cứu (Châm 11:21)

Cha ơi, Ngài là sức mạnh và thuẫn che của con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 28:7).

Cha ơi, con sẽ không sợ hay hổ thẹn vì Ngài ở với con. Ngài ban sức cho con và lấy tay hữu công chính mà giúp đỡ con trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 41:10).

Chúa ơi, Ngài đã chuộc con và con sẽ không sợ hãi. Khi con vượt qua sông thì sông sẽ không che lấp con. Khi con đi qua lửa, con sẽ không bị cháy trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 43:1-3)

Chúa ơi, Ngài là nơi ẩn nấu và là sức mạnh của con, là nguồn cứu giúp liên tục (sung mãn, sẵn có) trong lúc hoạn nạn trong Danh Chúa Giê-su (Thi 46:1).

Cha ơi, con nắm lấy uy quyền trên mọi sự kinh khiếp vào ban đêm hay tai hoạ đến với con vào ban ngày. Ngài là đồn luỹ và là nơi ngự của con. Con sẽ không sợ hãi. Không tai hoạ nào đến gần con hay nhà con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 91:5,6,9,10).

Cha ơi, con cảm tạ Ngài vì Ngài yêu con, Ngài bảo vệ con, giải cứu con và cho con thoả lòng sống lâu trong Danh Thánh của Chúa Giê-su (Thi 91:14-15).

Cha ơi, con cảm tạ Ngài trong Danh Chúa Giê-su, Ngài canh giữ đường lối con và bảo vệ đời sống con (Châm 2:8).

Cha ơi, con cảm tạ Ngài vì sự khôn ngoan Ngài bảo vệ con khỏi mọi kẻ xấu trong Danh Chúa Giê-su (Châm 2:12).

Cha ơi, con giữ mình khỏi tai hoạ khi con giữ mồm giữ miệng con trong Danh Chúa Giê-su (Châm 21:23).

Cha ơi, con trói buộc quyền lực của kẻ ác đến tấn công con và gia đình con và con phóng thích quyền năng bảo vệ của Ngài vì cớ chúng con trong Danh Chúa Giê-su (Mat 18:18)

Trong Danh quyền năng của Chúa Giê-su, Ngài là Đấng cứu chuộc đầy quyền năng và Ngài chắc chắn bênh vực chính nghĩa của con và bảo vệ duyên cớ của con (Giê 50:34)!

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì sự thanh liêm và ngay thẳng của Ngài bảo vệ con bởi vì con hy vọng nơi Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Thi 25:21)

Cha ơi, con không sợ tin xấu vì lòng con vững chắc và tin cậy Ngài trong Danh Chúa Giê-su (Thi 112:7)

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài khi con kêu cầu Ngài, Ngài cứu con khỏi mọi khốn khổ trong Danh Chúa Giê-su (Thi 107:13)!

Cha ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài làm tan lạc và đánh đuổi kẻ thù cho con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 68:1)

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì Ngài khiến con thoát chết trong Danh quyền năng của Chúa Giê-su (Thi 68:20)!

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài sẽ lấy ác báo trả cho kẻ thù, tức trên những kẻ nhạo báng con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 54:5).

Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì đã làm lộn xộn kẻ ác và làm cho tiếng nói của chúng bị phai nhạt vì cớ con trong Danh Chúa Giê-su (Thi 55:9)

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời báo trả thay cho con và Ngài báo trả đầy đủ điều ác nào mà chống lại con trong Danh Chúa Giê-su (Giê 51:56)

Cha ơi, con sẽ không sợ vì Ngài là Đấng giúp đỡ con. Con người sẽ làm chi được con? Ngài không hề lìa hay bỏ con trong Danh Chúa Giê-su (Hê 13:5-6)!

Cha ơi, con sẽ không sợ vì Ngài tuyên bố rằng Ngài ở với con và giải cứu con trong Danh Chúa Giê-su! (Giê 1:8)

Cha ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài đi trước con để biến nơi gồ ghề thành ngay thẳng. Ngài bẻ gãy các cửa bằng đồng (bẻ gãy sự trói buộc) và tháo các xích sắt (bẻ gãy mọi ý định của phù thuỷ) thay cho con trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 45:2)

Chúa ơi, con chấp nhận mục đích của Ngài cho đời sống con và không ai có thể huỷ bỏ được trong Danh Chúa Giê-su (Êsai 14:27).