Cầu Nguyện Cho Người Hư Mất

Cầu Nguyện Cho Người Hư Mất

Tác giả:

Lee E. Thomas

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2895

Dịch giả:

Cầu Nguyện Cho Người Hư Mất

Đánh giá: 4.6/10 từ 7 lượt

Khi lần đầu tiên tôi đón nhận Phúc âm và linh hồn tôi được cứu, tôi nghĩ rằng tôi chưa hề nghe nó trước đây bao giờ. Tôi chợt nghĩ rằng những mục sư mà tôi đã từng nghe trước đây thật sự không giảng Phúc âm gì cả. Nhưng nghĩ lại, tôi có khuynh hướng tin rằng tôi đã nghe giảng về Phúc âm hàng trăm lần trước đây. Đây là sự khác biệt, cũng không phải là sứ điệp được giảng rõ ràng hơn trước đây, nhưng quyền năng của Đức Thánh Linh hiện diện ở đó để mở mắt tôi và hướng sứ điệp phán với lòng tôi...

Nhận Thông Báo Chương Mới

Để biết thông tin các sách mới cập nhật của Ebook Cơ Đốc, bạn hãy điền vào form dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn ngay khi có ^^

 Thảo Luận

 Thảo Luận